Cennetliklerin özellikleriyle ilgili hadisin kaynağı nedir?

Tarih: 30.10.2014 - 01:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Peygamber bir adama şöyle dedi: Ey Allah'ın kulu! Eğer cennete girersen orada nefsin neyi ister, gözün neden hoşlanırsa sana verilir. Cennete giren kişi istediği zaman ona çocuk olup meydana gelir. Çocuğun hamli, annesinden doğması, büyümesi bir saatte olur. Cennet ehlinin bedenleri, yüzleri kılsız, renkleri beyaz, saçları kıvırcık, gözleri sürmeli, otuz üç yaşında, Adem'in (a.s) yaratılışı üzere uzunlukları altmış, genişlikleri ise yedi zira'dır. Cennet ehlinin derecesi en düşük olanının 80.000 hizmetçisi, 72 tane zevcesi vardır. Cennette, gözün görmediği, kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin kalbine gelmeyen şeyler gördüm."

- el Gazzali’nin rivayet ettiği bu hadis-i şerif sahih midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

-  Sorudaki bilgiler birden fazla hadis rivayetinden derlenmiştir.

1) “Ey Allah'ın kulu! Eğer cennete girersen orada nefsin neyi ister, gözün neden hoşlanırsa sana verilir.” (bk. İhya, 4/541) Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. (bk. Tirmizi, Sıfetu’l-Cenneti,11)

2) “Cennete giren kişi istediği zaman ona çocuk olup meydana gelir. Çocuğun hamli, annesinden doğması, büyümesi bir saatte olur.” (bk. İhya, 4/542) Bu hadsi de Tirmizi rivayet etmiştir. (bk. Tirmizi, Sıfetu’l-Cenneti, 23)

- Tirmizi, bu hadisin “hasen, garip” olduğunu bildirdikten sonra, bu konunun alimler arasında ihtilaflı olduğu, cennette doğum yoluyla çocukların olmayacağına dair bir rivayete de yer vermiştir. (bk. Tirmizi, a.g.y)

3) "Cennet ehlinin bedenleri, yüzleri kılsız, renkleri beyaz, saçları kıvırcık, gözleri sürmeli, otuz üç yaşında, Âdem(a.s)'in yaratılışı üzere uzunlukları altmış, genişlikleri ise yedi zira'dır.” (bk. İhya, 4/542) Bu hadisi de yine Tirmizi rivayet etmiştir. Ancak burada “Âdem (a.s)'in yaratılışı üzere uzunlukları altmış, genişlikleri ise yedi zira'dır.” bilgisi yoktur. (bk.Tirmizi,  Sıfetu’l-Cenneti, 12)

4) “Cennet ehlinden derecesi en düşük olanının 80.000 hizmetçisi, yetmiş iki tane zevcesi vardır.” (bk. İhya, 4/542)

Bu rivayet için bk.Tirmizi, Sıfetu’l-Cenneti, 23. Tirmizi bu hadis rivayetinin “garip” olduğunu belirterek onun zayıflığına işaret etmiştir. (bk. Tirmizi, a.g.y)

5) “Cennette, gözün görmediği, kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin kalbine gelmeyen şeyler gördüm.” (bk. İhya, 4/542)

Bu hadis değişik şekillerde sahih kaynaklarda yer almıştır. Bir hadis-i Kudsi olarak da rivayet edilmiş ve Peygamberimiz (asm) bunu şöyle ifade etmiştir:

“Allah Teala şöyle buyurdu: Ben salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın aklından geçmeyen şeyler hazırladım.” (Buhari, Tefsiru sureti’s-Secdeti, 32/1; İbn Hacer, 8/516)

Bu hadis-i şerif, “İşte onların dünyada yaptıkları makbul işlere mükâfat olarak gözlerini aydın edecek, gönüllerini ferahlatacak hangi sürprizlerin saklandığını hiç kimse bilemez.” (Secde, 32/17) mealindeki ayetin bir nevi açıklamasıdır. Nitekim Buhari de söz konusu kudsi hadis rivayetini bu ayetin tefsirinde kullanmıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Cennet hayatının özellikleri nelerdir?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun