Mümin cennette yetmiş iki zevce ile evlenir, anlamında hadis var mı?

Tarih: 10.11.2016 - 03:09 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mümin Cennette yetmiş iki zevce ile tezevvüc eder . Yetmişi Cennet, İkisi de Dünya kadınlarındandır. (Râmûz el-Ehâdîs)
“Cennetlikler den her bir erkek, Aziz ve Celil olan Allah´ın yaratmış olduğu yetmiş iki zevcenin ve Adem´in neslinden olan iki kadının yanına (gerdeğe) girecektir. Bu iki kadın dünyada Allah´a ibadet ettiklerinden dolayı, hurilerden Allah´ın dilediklerine üstün olacaklardır.” (Beyhakî, el-Ba's ve'n-Nuşûr , 332; İbn Kesîr, Ölüm Ötesi Tarihi, 366-367)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu hadis rivayetine, sorudaki verilen Beyhaki 332’de öyle bir bilgiye rastlayamadık.

- Ancak bu rivayete benzer bir kısım bilgiler aynı eserin başka yerinde geçmektedir. (bk. Beyhaki, el-Basu ven-nuşur, 1/222; İbn kesir, 2/333)  

- Beyhaki, bu rivayetin senedinde yer alan Halid b. Yezid’in zayıf bir ravi olduğunu belirtmek suretiyle bu rivayetin zayıf olduğuna işaret etmiştir.

- Nasıruddin el-Elbani de bu ravinin yalancılıkla itham edildiğini, Zehebi’nin de bu zatın “münker” hadisler rivayet ettiğini, konumuz olan hadis rivayetini buna örnek gösterdiğini, hülasa bu rivayetin çok çok zayıf olduğunu bildirmiştir. (Silsiletul-ahadisid-daife, 9/456)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun