Ey dünya! Bana hizmet edene sen de hizmet et, anlamında kudsi bir hadis var mıdır?

Tarih: 10.11.2015 - 09:52 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Ey dünya! Bana hizmet edene sen de hizmet et. Sana hizmet edeni de hizmetinde çalıştır (istihdam et).”
- Bu kudsi hadisin kaynağı nedir?
- Hadis sahih midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Rivayete göre Cafer-i Sadık şöyle demiştir:

Allah dünyaya şöyle vahiy etti:

“Ey dünya! Bana hizmet edene sen de hizmet et. Sana hizmet edeni de yorup yıprat.” (bk. Ebu Nuaym, el-Hilye, 3/194)

- Sorudaki şekliyle  gelen “Ey dünya! Bana hizmet edene sen de hizmet et. Sana hizmet edeni de hizmetinde çalıştır (istihdam et)” rivayetinin kaynağı kabul edilen Hüseyin. b. Davud el-Belhi, çok zayıf bir ravidir. Zehebi, Mizanu’l-İtidal adlı eserinde Hatib-i Bağdadi’den naklen bu şahsın sika/güvenilir olmadığını ve hadisinin de uydurma olduğunu bildirmiştir. (bk. Zehebi, Mizanu’l-İtidal, 1/534)

Nesai de bu şahsın sika/güvenilir bir kimse olmadığını bildirmiştir. (bk. Zehebi, 2/236)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun