Dünya sevgisi ve ölüm korkusu hadisi sahih mi hasen mi?

Tarih: 28.07.2023 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Vehn hadisi sahi mi hasen mi?
- Resulullah (sav)'in vehn hadisi olarak bilinen Sevban (ra)'dan gelen hadis Ebu Davud'da geçmekte, ancak bazı İslam alimleri bu hadisi zayıf görmüş bazıları ise sahih görmüştür, genel olarak hasen denilmekte bu hadise siz de sitenizde sahih demişsiniz.
- İnternette yayınlanmış bir doktora tezi bunun üzerine yapılmış ve onlarda bazı eksikliklerine değinmişler.
- Hadis ilmi böyle kolay bir şey değil haliyle sorum biraz yanlış olacak fakat bu hadis gerçekten sahih mi?
- Sahih değil hasen olsa bu hadise olan güveni azaltır mı?
- Çünkü bu sahih ise Resulullah (sav)'in Allah'tan aldığı bir gayb mucizesi gerçek çıkmış olacaktır.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis-i şerif şöyledir:

Birbirlerini yemek kabına çağıranlar gibi, çeşitli ümmetlerin sizin üzerinize (saldırmak, sizi yok etmek için) birbirlerini davet etmeleri yakındır. (Ashaptan biri Ey Allah’ın Resulü) "O gün bizim sayımız az mı olacak?" diye sordu.

Resulullah (asm) "Bilakis, o gün (sayıca) çok olacaksınız. Fakat selin üzerindeki köpük ve çerçöp gibi olacaksınız. Allah, düşmanınızın kalbinden heybetinizi çıkarıp atacak ve kalbinize ‘vehn’ atacak" buyurdu. (Ashaptan biri) "Ey Allah’ın Resulü ‘vehn’ nedir?" diye sordu.

Resulullah (asm) "dünya sevgisi ve ölüm korkusu" diye cevap verdi. (1)

Hadis ilmi ve kriterleri bakımından bizim bir hadisi kendi başımıza sahih olup olmadığını tespit etmeye ne yetkimiz ne de hakkımız vardır. 

Bu sebeple, daha önce yapılan değerlendirmelere bakmak zorunluluğu vardır. Buna göre; 

1) Hafız Heysemî, İbn Hanbel’in rivayet ettiği hadisin senedinin sağlam olduğunu belirtmiştir.(2)

Ebu Davud ve Müsned’de aynı sened kullanılmıştır.

2) Hadisin tahricini yapan Suyuti, bunu el-Camiu’s-Sağirde(3) rivayet etmiştir.

Nasiruddin el-Elbani bunun “sahih” olduğunu bildirmiştir.(4)

3) Bu hadisin senedinde “meçhul” bir ravi olduğunu söyleyenler vardır. Ancak Zehebi, kendisinden iki sika rivayette bulunduğundan “meçhuliyeti hafiflemiş” olduğunu bildirmiştir.(5)

4) İbn Hacer’e göre, meçhul ravi dedikleri “Ebu Abdisselam ed-dimaşki” ayrıdır, Vehn hadisinde aynı künye ile zikredilen ravi ayrıdır. Dolayısıyla en sahih görüşe göre “Bu rivayette meçhul yoktur.”(6)

5) Keza İbn Hacer’e göre, İbn Hibban bu raviye “es-sikat” adlı kitabında yer vermiştir.(7)

Hülasa: “Bu Hadis sahihtir” demekte hiçbir ilmi sakınca yoktur.

Dipnotlar:

1) Ebu Davud, Melahim 5; İbn Hanbel, el-Müsned, 2/359.
2) bk. Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, h. no. 12244.
3) Hadis no: 14143.
4) bk. Sahihu’l-Cami, 8183.
5) bk. Mizanu’l-İtidal, 2/295.
6) bk. Takribu’t-Tehzib,1/295.
7) bk. Tehzibu’t-tehzib, 4/390.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun