Peygamber cennettedir, şehit cennettedir, yeni doğan çocuk cennettedir... hadisi sahih mi?

Tarih: 05.07.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu hadisin zayıf olduğu söyleniyor. Sahih diyen var mıdır?
 "Peygamber cennettedir. Şehit cennettedir. Yeni doğan çocuk cennettedir. Diri diri toprağa gömülen çocuk cennettedir." (İmam Ahmed Müsnedi; c.5,s: 409;Ebu Dâvud, Cihâd 27,(2521)) (Elbânî, "Daîfu'l-Câmi'"de hadisin zayıf olduğunu belirtmiştir. Hadis no: 5997)
- Alimlerin hepsine göre mi zayıftır, sahih diyen alim var mıdır? (Bu hadisin meali sitenizde bazı yerlerde geçiyor ancak ravi, sıhhati ve alimlerin bu hadis hakkındaki görüşleri yok..)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis rivayeti için bk. Ebu Davud, Cihad, 27, h.no: 2521; İbn Hanbel, 5/409

Elbanî, "Daîfu'l-Câmi'"de hadisin zayıf olduğunu belirtmiş, fakat "Sahihu’l-Cami’"de ise “Hasen” demiştir. Senedin farklılığına göre olabilir.

Ebu Davud’un ilgili hadisin talikinde de Şerhi Avnu’l-Mâbud’da da “Sahih”dir kaydına yer verilmiştir. (bk. iki yerde de h.no: 2521)

İbn Hacer de İbn Hanbel’de yer alan ilgili rivayetin senedi için “Hasen” demiştir. (bk. Fethu’l-bâri, 3/246)

Hafız Heysemi de Bezzar’ın İbn Abbas’dan naklen rivayet ettiği ilgili hadis senedinin "Sahih" olduğunu belirtmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 7/219) 

Özetle, bu hadis rivayeti sahihtir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun