Alimleri kabul etmeyen ümmetimden değildir, ne demek?

Alimleri kabul etmeyen ümmetimden değildir, ne demek?
Tarih: 29.07.2022 - 20:55 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Alimlerimizin konumunu kabul etmeyen kişi, benim ümmetimden değildir hadisinde 'alimlerimiz'den kastedilen kimlerdir?
- Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
 "Büyüklerimize hürmet, küçüklerimize merhamet etmeyen ve âlimlerimizin konumunu kabul etmeyen kişi, benim ümmetimden değildir." (Sened: “Hasen”, Müsned, V/323, H. no: 22654; Hâkim,"Müstedrek, 1/211, h. no: 421)
- Burada peygamberimiz  "alimlerimiz " derken ilerideki müçtehitleri mi kastetmiştir yoksa sahabe efendilerimizi mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Büyüklere saygı göstermeyen, küçüklere merhamet etmeyen, iyiliği emredip kötülükten sakındırmayan bizden değildir.” (İbn Hanbel, Müsned, 4/170, no: 2329)

Muhakkik Şuayib b. Arnavut ve diğerlerinin taliklerinde, bu hadisin, İbn Abbas’tan hem onun sözü hem de Hz. Peygamber Efendimizin (asm) sözü olarak da rivayet edildiğine işaret edilmiştir. Değişik yollardan gelen bu rivayetin senetlerinde zayıf ravilerin bulunması sebebiyle rivayetin zayıf olduğu bildirilmiştir. (bk. Müsned, a.g.y/Talik)

Müsned’in diğer bir rivayetinde ise “âlimimizin hakkını / değerini bilmeyen” ifadesi de vardır. (bk. a.g.e, 37/416, no: 22755)

Hakim’in rivayetinde şu bilgiler vardır:

“Büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen, âlimlerimizin değerini bilmeyen bizden değildir.” (Müstedrek, 1/211, no: 421)

Hadiste yer alan alimlerden maksat, ilmiyle amil ve ümmete muallim olan kimselerdir.

“Ümmetim yanlışta birleşmez.” (bk. Zevaid, 5/218) hadisi gereğince, bu konuda ümmetin birleştiği dört mezhep imamı, diğer müçtehitler, asfiya ve evliya makamında olanlar, İmam Gazali, İmam Rabbani, Abdulkadir Geylani, Bediüzzaman Said Nursi ve benzeri âlimlerdir.

Âlimler, içinde yaşadıkları toplumlar için rehberdir. Toplumlar onlar sayesinde doğruyu bulur ve böylece saadete erer.

Âlimlerin saygı görmediği toplumlar, cehalet karanlığında kaybolmaya mahkûmdurlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun