Peygamber Efendimiz vefat edenler için Kuran okumuş mu?

Tarih: 04.11.2022 - 20:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimiz neden ölmüş iki kızı için kendisi hayattayken onlara kuran okumamıştır?
- Veya sahabe efendilerimiz neden Peygamber Efendimizin ölümünün ardından ona Kuran hiç okumamıştır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ölen bir kimse için dua edilebilir, Kur'an okunabilir, ölü adına hayır yapılabilir, kurban kesilip sevabı ölüye bağışlanabilir.

Bazı ayetler ölülerimize dua edilebileceğini açıkça ifade etmekte, bazıları da onlar adına iyilik yapılabileceğine işaret etmektedir.

Haşr Suresinin 10. ayetinde şöyle buyurulmaktadır:

"Onlardan sonra gelenler, 'Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla; kalbimizde müminlere karşı kin bırakma; Rabbimiz! Şüphesiz sen şefkatlisin, merhametlisin.' derler." .

Ayrıca, Ahzab Suresinin 56. ayetinde, Hz. Peygamber (s.a.v.)'e dua edilmesi müminlere tavsiye edilmektedir.

Diğer taraftan bu konudaki hadis-i şerifler, ölülerimiz adına her türlü ibadet ve hayırların yapılabileceğini ve ölünün bundan faydalanacağını bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim okumak da bir ibadettir. Bu itibarla ölünün arkasından Kur'an-ı Kerim okunabilir ve okunması müstehabtır.

Bu husustaki hadislerin bazıları şunlardır:

a) Ebu Üseyd'den rivayet edildiğine göre bir adam:

"Ya Rasulallah! Annem ve babam öldükten sonra, onlara yapabileceğim bir iyilik kaldı mı?" diye sordu. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Evet, onlara rahmet dilemek, onlar için istiğfar etmek, vasiyetlerini yerine getirmek, dostlarına hürmet edip ikramda bulunmak, akrabaları ile ilgilenip onlara karşı üzerine düşeni yapmak." (Ebu Davud, 5/352, No: 5142, Edeb 129; İbn-i Mace, 2/1208, No: 3664, Edeb 2)

b) Hz. Aişe (r.a.)'den rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.)'e bir adam:

"Annem ansızın öldü. Öyle sanıyorum ki şayet konuşabilseydi, sadaka verilmesini vasiyet ederdi. Şimdi ben, onun adına sadaka versem, sevabı ona ulaşır mı?" diye sordu. Peygamberimiz (s.a.v.) de:

"Evet, ulaşır. Onun namına sadaka ver." buyurdu. (Buhari, 3/193 Vasaya 19; Müslim, No: 1004, Zekat 51)

c) Ma'kıl b. Yesar'dan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

“Ölülerinize Yasin okuyun." (Ebu Davud, 2/489 No: 3121 Cenaiz 24)

d) Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

"Bir insan ölünce kendisinden ameli kesilir (defteri kapanır). Ancak sadaka-i cariyesi (çeşme, cami, köprü, hastane, okul yaptırmak, ağaç dikmek), fayda veren ilmi bir eseri veya kendisine dua eden hayırlı bir evladı olan bir kimsenin defteri kapanmaz." (Müslim, 3/1255 No: 1621, Vasiyet 14).

Buna göre, sevabı ölen kimsenin ruhuna bağışlanmak üzere her türlü hayır ve hasenat yapılabileceği gibi, ister mezarlıkta iterse mezarlık dışında olsun çeşitli vesilelerle Kur'an okunabilir, dua edilebilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ölünün arkasından Kur'an okunur mu?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun