Ümmetimin en kötüleri, ben cehennemlik değil cennetliğim diyenler, sözü hadis mi?

Tarih: 07.08.2022 - 20:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ümmetimin en kötüleri "Ben cehennemlik değil, cennetliğim" diyenlerdir, hadisinin aslı var mıdır?
- Ebu Hanife Rahimehullah, Fıkhu’l-ebsat'ında bu hadisi veriyor ama kaynak yok?
- Bu hadisin aslı var mıdır, sahih midir, ben cehennemlik değil cennetliğim demek neden kötü hem de ümmetin en şerlisi oluyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Araştırmamızda bu hadis rivayetine başka bir kaynakta rastlayamadık.

“Ümmetimin en kötüleri, ben cehennemlik değil cennetliğim, diyenlerdir.” (bk. Ebu Hanife, el-Fıkhu’l-Ebsat, 1/137) 

anlamındaki hadis-i şerifi, sizin de ifade ettiğiniz gibi, İmam Azam Ebu Hanife kendi senediyle rivayet etmiştir.

Talebeleri tarafından İmam Azam'dan rivayet edilen hadisleri ihtiva eden "Müsned" isimli bir hadis kitabı vardır. Rivayetlerin toplanmasında veya tasnifinde etkin rol oynayan şahısların adlarıyla anılan ve önemli bir kısmı basılmış olan yirmiyi aşkın Ebu Hanife müsnedi mevcuttur (Hindistan 1300; İstanbul 1309; Lahor 1312; Leknev 1318; Kahire 1327; Berlin 1929)

Bu da gösteriyor ki, İmam Azam kendi senediyle hadis rivayet etmiştir. Buna göre, “Ümmetimin en kötüleri, ben cehennemlik değil cennetliğim, diyenlerdir.” anlamındaki hadis, İmam Azam’ın rivayet edip eserine aldığı bir hadistir denilebilir. Ve bu hadisin İmam Azama göre sahih olduğu söylenebilir.

Hadisin izahına gelince:

Kendini cennetlik gören kimse, Allah’a karşı utanmaz bir şımarıklık yapmış demektir. Bir yandan kendini masum kabul eder, bir yandan da dünyadayken cennetle müjdelenenlere kendini dahil etmiş olur.

Halbuki cennete gitmek iki şekilde olabilir: Biri hiç cehenneme gitmeden hesapsız veya affa uğrayarak doğrudan cennete gider.

Biri de cehenneme girip cezasını çektikten sonra çıkıp cennete girer.

Bu iki yoldan cennete gidenlerin de mutlaka imanla kabre girmesi gerekir. Bu sebeple, İmam Azam'ın verdiği bilgi sonuna kadar haktır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah'ın azabından emin olmak neden günah?

Korku ve ümit arasında olmak hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun