Ay'ı ve Güneşi verseler vazgeçmem hadisi sahih mi?

Tarih: 28.03.2016 - 15:59 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir elime Ay'ı bir elime de Güneşi verseler ben bu davadan vazgeçmem, hadisi sahih midir?
- Bazı internet sitelerinde uydurma olduğunu söyleyenler var. Sahih mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadis rivayeti soruda geçtiği şekliyle kaynaklarda geçmektedir. (bk. İbn İshak, el-Magazi,1/284-285; İbn Kesir, es-Siretu’n-Nebviye, Beyrut, 1395/1976, 1/474; en-Nedvi, es-Siyre, 1/187-188)

- Bu hadisi -benzer ifadelerle- Buhari Tarihinde, Taberani Kebirinde, Ebu Yala Müsnedinde, Hakim Müstedrekinde, Beyhaki Delailinde rivayet etmiştir. Bu ise hadisin bir aslının olduğunu gösterir.

- Hz. Ukayl b. Ebi Talib’ten gelen ve “Hasen” olarak kabul edilen bu rivayetteki ifadeler şöyledir:

“Ebu Talib, Peygamberimize (asm) hitaben: ‘Kardeşimin oğlu! Senin amca çocukların onlara eziyet verdiğini söylüyorlar. Onun için gel bu işten vazgeç!’ dedi. Bunun üzerine Resulullah (asm) gözlerini semaya çevirdi ve: ‘Şu güneşi görüyor musunuz?’ diye sordu. Onlar / orada bulunlar: “Evet” deyince, şöyle devam etti: ‘Sizin bu güneşten bir şuleyi / bir parçayı getirmeniz, ne kadar imkânsız ise,  benim de sizin için bu davayı terk etmem o kadar imkânsızdır.’"

"Bunun üzerine Ebu Talib: ‘Biz yeğenimizden asla yalan görmedik (ifadenin başka irab şekline göre: ‘Biz yeğenimizi hiçbir zaman yalanlamadık.’) dedi ve (oradakilere) kalkıp gitmelerini istedi.” (bk. Hâkim, 3/668; İbn Hacer, el-Matalibu’l-Hasene, h.no: 4227)

İbn Hacer Ebu Yala’dan aktardığı bu rivayetin “hasen=iyi” olduğunu bildirmiştir. (el-Matalibu’l-Hasene , a.y)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun