Allah'ın Adem (a.s.)'a bütün peygamberlerin resimlerini indirdiğini, bunları sahabelerden bazılarının görüp ağladığını anlatan rivayetler sahih midir?

Tarih: 28.09.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Muhammed b. İsmail el-Asbahanî, peygamberlerin resimleriyle ilgili hadisin değişik kaynaklarda yer aldığını belirtmek suretiyle, onun sahih olduğuna işaret etmiştir.(Delailü’n-nübüvve-şamile-, 3/91-94).

Beyhakî de “Delailü’n-Nübüvve” adlı eserinde (şamile- 1/386-388) konuyla ilgili değişik rivayetleri aktarmış ve genellikle zayıf hadislerin durumuna işaret etme adeti olduğu halde, bu rivayetlere “zayıf” dememiştir. Bu da rivayetlerin sıhhatine bir işaret sayılabilir.

İbn Hacer de  Ebu Süfyan’ın Şam’da kiliseye götürüldüğünü, orada Hz. Peygamber (a.s.m) ile Hz. Ebu Bekir’in suretlerini gördüğünü anlatan iki rivayete kısaca yer vermiş; bunlardan Ebu Nuaym’in Delailu’n-Nübüvve adlı eserinde yer verdiği rivayetin zayıf olduğunu söylemiştir. (Fethu’l-Bârî, 8/219)

Bu konudaki rivayetlerin birden fazla olması, ilgili hadisi hasen derecesine çıkaracak nitelikte olduğunu düşünüyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun