Hz. Musa, beni Muhammed'in ümmeti yap diye dua etmiş mi?

Hz. Musa, beni Muhammed'in ümmeti yap diye dua etmiş mi?
Tarih: 08.09.2022 - 20:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Musa Allah'a ''Beni Muhammed'in ümmeti yap'' demiş midir?
- Böyle bir bilgi var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Uzun bir rivayetin soruda geçen kısmı şöyledir:

Musa dedi ki: Ey Rabbim, ben Tevrat’ta, insanlara iyiliği emredip onları kötülükten sakındırmak için çıkarılmış, Allah’a iman eden hayırlı bir ümmetin vasıflarını gördüm. Onu benim ümmetim yap.

Allah buyurdu ki: O, Muhammed ümmetidir.(1)

Konuyla ilgili başka rivayetler de vardır.(2)

Esasen “Muhammed” ismi, o kitaplarda Müşeffah, el-Münhamennâ, Himyâtâ gibi Süryani isimler suretinde, “Muhammed” manasındaki İbrani isimleriyle gelmiş. Yoksa sarih “Muhammed” ismi az vardı. Sarih miktarını dahi hasud Yahudiler tahrif etmişler.(3)

Kaynaklar:

1) Ali el-Kari, Şerhu’ş-Şifâ, 1:746; Yusuf Nebhânî, Hüccetüllah ale’l-Âlemîn, 107-118; Tevrat, Eş’ıyâ, Ishah, 42.
2) Ebu Nuaym, Delailü’n-nübüvve, Dördüncü Fasıl.
3) bk. Yusuf Nebhânî, Hüccetüllah ale’l-Âlemîn, 112-113; Kastalânî, el-Mevâhibü’l-Ledünniye, 6:189; Nursi, Mektubat, 19. Mketup.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun