- Kendi idrarına, dışkına, cinsel organına, eşinin cinsel organına bakmanın unutkanlığa sebep olduğunu duydum. Bunlar hadislerde geçiyor mu?

Tarih: 15.12.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sahih hadis kaynaklarında soruda yer alan hususların “unutkanlığa” sebep olduğuna dair bilgiye rastlayamadık.

Gördüğümüz kadarıyla, fıkıh kitaplarında, “eşlerin birbirlerinin avretlerine bakmalarının haram olduğuna” dair bir ifade yoktur. Yalnız bazı alimler, konuyla ilgili “Biriniz eşine yaklaşmak istediği zaman örtünsün; eşler merkeplerin açılması gibi, açılıp saçılmasınlar.” (İbn Mace, Nikah, 28; Neylu’l-Evtar, 6/189) gibi hadislere dayanarak “mekruh” diyorlar. (bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 3/555)

Ancak,  Mecmau’z-Zevaid’de bu hadis zayıf kabul edilmiştir. (4/393)

Şafii Mezhebi'ne göre, kişinin tuvalette kendi avretine bakmaması, ihtiyaç yokken bakmaması müstehaptır. (bk. Nevevî, Mecmu, 2/94) Hamamda veya tek başına iken, kişinin avret yerini açması, bakması haram değildir. Ancak örtmesi daha faziletlidir. (bk. Nevevî, a.g.e, 2/166, 197, 204-206)

Zahirî Mezhebi'nin imamlarından İbn Hazm, eşlerin birbirlerinin cinsel organlarına bakmasında bir kerahetin olmadığını söylemiştir.

Yukarıda Hz. Aişe (r.anha)’den rivayet edilen hadis ise, rivayet zincirinde meçhul bir kadın olduğu gerekçesiyle zayıf saymıştır. Bunun mekruh olmadığını gösteren rivayetlerin bulunduğunu, bunlardan biri de “Peygamberimizin hanımlarından Hz. Aişe, Hz. Ummü Seleme ve Hz. Meymune’nin  Hz. Peygamber (a.s.m)’le aynı kaptan yıkandığına” dair hadis rivayetlerini delil olarak göstermiştir. (el-Muhella, 10/33; Huveynî, el-Fetava’l-hadisiye, 1/45-şamile)

Özetlersek; eşlerin birbirinin cinsel organlarına bakamayacağına dair hadis rivayetleri zayıftır. Bu rivayetlerin aksine, eşlerin birbirinin cinsel organlarına bakmalarının caiz olduğunu gösteren sahih hadisler söz konusudur.

Bununla beraber, alimlerin bir kısmı, “fezail-i  a’malde / amellerin faziletlileri konusunda zayıf hadisle amel edilir” diyerek bunun mekruh olduğunu söylemişlerdir.

Nitekim Hanefi fıkıh kitaplarında, zayıf sayılan Hz. Aişe’nin ve diğer bazı hadisler göz önünde bulundurularak “Eşlerin birbirlerinin cinsel organlarına bakmaları caiz olmakla beraber, bakmamak daha faziletli olduğuna” işaret edilmiştir. (ör. bk. el-Mebsut, 12/363;  el-Bedai’, 10/473-75-şamile)

Şafii fakihlerinden de bazıları, eşlerin birbirlerinin cinsel organlarına bakmaları caiz olduğunu, diğer bir kısmı da bunun caiz olmadığını söylemişlerdir. İmam Nevevî de bunun caiz olduğunu söyleyenlerin görüşlerinin daha doğru olduğunu belirtmiştir,(bk. el-Mecmu, 16/ 134-135)

İlave bilgiler için tıklayınız:

Unutkanlığın nedeni nedir?

Zeka ve hafızanın gelişmesi için, unutkanlıktan kurtulmak için okunacak dualar var mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Jokerstyle

Cevabiniz icin Allah (c.c.) sizden razi olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun