Bir baba kız çocuğunun avret yerine bakabilir mi? Çocuk yetiştirme konusunda bir eser tavsiye eder misiniz?

Tarih: 23.01.2012 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Çok küçük çocukların avret yeri yoktur; bunun sınırı dört yaşa kadardır. Bu yaştan küçük olan erkek veya kız çocuklarının bedenine bakmak veya dokunmak mubahtır. Sonra kendilerine cinsel istek duyulabilecek çağa kadar, yalnız haya yerleri avret yeri sayılır ve örtülmesi gerekir.

Ancak zaruri durumlarda çocukların avret yerlerine bakmak caizdir. Daha sonra ergin olmadıkça, on yaşına kadar sadece ön ve arka uzuvları ve bunların çevresi ile uyluklar avret yeri kabul edilir. Çocukların on yaşından sonra erkek olsun kız olsun, avret yerleri, namazda ve namaz dışında, erginlik çağına ulaşmış kimselerin avret yeri gibi sayılır. (İbni Abidin, Reddü'l-Muhtar, Mısır (t.y), I, 378)

Şafiilere göre küçük kız çocuğunun avret yerleri namazda ve namaz dışında büyük kadınlar gibidir.

Malikîlere göre, yedi yaşındaki erkek çocuğun namazda avret yeri ön ve arka uzuvları ile uyluk, kasık ve kaba etleridir. Böyle bir çocuğun bu yerlerini ergin erkekte olduğu gibi örtmesi menduptur. Namazla emrolunan küçük kız çocuğunun avret yerleri ise göbek ile diz kapağı arasıdır. Ancak bu kız çocuğunun ergin kadın gibi örtünmesi menduptur. Namaz dışında ise sekiz yaştan küçük olan çocuklarda avret yeri yoktur. (ez-Zuhayli el-Fıkhu'l-İslami ve Edilletuh, 2. baskı, Dimaşk 1405/1985, I, 596)

Erkeklerin kız çocukların cinsel organlarına, kadınların da erkek çocukların cinsel organlarına bakması haram değildir. Ancak bu konularda hassas olmaları ve mecbur kalmadıkça bakmamaları tavsiye edilmiştir.

Babanın kız çocukların cinsel organına bakması ise diğerleri gibidir. Fakat babanın, şehevi duyguları gelişmiş bir kızının cinsel organına bakması dinen asla caiz değildir. (Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuku İslamiye, II. 93) Bu yaşa gelinceye kadar bakması ise haram değildir. Bu yönüyle bir babanın kız çocuğunun bezini değiştirmesi ve onu üzerinde hiçbir şey yokken yıkaması caizdir, haram değildir. Fakat bakmasının caiz olması dikkatli olmayacağı anlamına gelmez. İmkanlar ölçüsünde bakmaması ve hassas davranması daha iyidir.

Çocuk eğitimi hususunda şu kitapları tavsiye ederiz:

- M. Emin AY, Çocuklarımıza Allah (cc)'ı Nasıl Anlatalım?, Timaş, İst.­1998.

- İbrahim CANAN, Hz. Peygamber (sas)'in Sünnetinde Terbiye, Türdav, İst.­1982.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun