Baba kız çocuğunun avret yerine bakabilir mi, altını temizleyebilir mi? Annenin, erkek bebeğin altını temizlemesi doğru mudur?

Tarih: 29.01.2007 - 00:01 | Güncelleme:

Soru Detayı
Babalar özellikle küçük kız çocuklarının cinsel organına bakabilirler mi? Mesela hanımın işi oldu mu çocuğun altını alma mecburiyeti doğarsa baba almasın mı? Beş yaşında kız çocuğum var, bazen tuvalte gidip yanlız yapamıyor, mecburen ben yaptırıyorum ve cinsel organını görmek zorunda kalıyorum. Toplumda, kesin baba çocuğun cinsel organına bakamaz diye bir yanlış inanç var. Doğrusu nasıldır?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Çok küçük çocukların avret yeri yoktur. Bunun sınırı dört yaşa kadardır. Bu yaştan küçüklerin bedenine dokunmak veya bakmak mübahtır. Sonra kendilerine cinsel istek duyulabilecek çağa kadar, yalnız haya yerleri avret yeri sayılır. Daha sonra on yaşına kadar sadece ön ve arka uzuvları ve bunların çevresi ile uyluklar avret kabul edilir. Çocukların on yaşından sonra erkek olsun kız olsun, avret yerleri, namazda ve namaz dışında, erginlik çağına ulaşmış kimselerin avret yeri gibi sayılır." [İbn Abidîn, Reddü'l-Muhtâr, Mısır, (t.y), I/378].

Şafiîlere göre, küçük kız çocuğunun avret yerleri namazda ve namaz dışında büyük kadınlar gibidir.

Mâlikîlere göre, yedi yaşındaki erkek çocuğun namazda avret yeri ön ve arka uzuvları ile uyluk kasık ve kaba etleridir. Böyle bir çocuğun bu yerlerini ergin erkekte olduğu gibi örtmesi menduptur. Namazla emrolunan küçük kız çocuğunun avret yerleri ise göbek ile diz kapağı arasıdır. Ancak bu kız çocuğunun ergin kadın gibi örtünmesi menduptur. Namaz dışında ise, sekiz yaştan küçük çocuklarda avret yeri yoktur. (ez-Zühaylî, İslam Fıkhı, 1/596).

Erkeklerin kız çocukların cinsel organlarına, kadınların da erkek çocukların cinsel organlarına bakması haram değildir. Ancak bu konularda hassas olmaları ve mecbur kalmadıkça bakmamaları tavsiye edilmiştir.

Babanın kız çocukların cinsel organına bakması ise diğerleri gibidir. Fakat baba, şehevi duyguları gelişmiş bir kızının cinsel organına bakması dinen asla caiz değildir. (Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuku İslamiye, II/93) Bu yaşa gelinceye kadar bakması ise haram değildir.

Bu yönüyle bir babanın kız çocuğunun bezini değiştirmesi ve onu üzerinde hiçbir şey yokken yıkaması caizdir, haram değildir. Fakat bakmasının caiz olması dikkatli olmayacağı anlamına gelmez. İmkanlar ölçüsünde bakmaması ve hassas davranması daha iyidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kardeşler arasında (kız ve erkek) mahremiyet sınırları nelerdir? Kadın ve erkeklerin mahremiyet sınırları nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun