Yetişkin bir kız abisinin yanında nasıl giyinmelidir? Kardeşler arasındaki tesettür nasıl olmalıdır?

Tarih: 01.09.2006 - 16:57 | Güncelleme:

Soru Detayı
1) Yetişkin bir kız abisinin yanında soyunabilir mi, bikinili denize girebilir mi? 2) Yetişkin bir kız abisi ile ayni yatakta yatabilir mi, abisi yanında iç çamaşırları ile aynı ortamda bulunabilir mi? Bu sorulardaki durumların İslam'a uygun ve haram olmadığını iddia ediyolar, doğru mu?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kadının Mahremi Olan Erkeklere Göre Avret Yerleri

- Kadının mahremi olan erkeklere göre avreti, erkeğin erkeğe göre avreti gibidir. Ancak kadın mahremi olan erkeğe karnı, sırtını ve bir görüşe göre memelerini de gösteremez. (Ibn Hümâm, Fethu'l-Kadîr, VIl/l05.)

Kadının mahremi olan erkekler, Nûr sûresi otuz birinci âyetinde sayıldığı gibi: Kocası (kadının kocasına göre hiç bir yeri avret değildir), babası, dedeleri, kocasının babası ve dedeleri, erkek çocukları, kocasının erkek çocukları, kendi erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin çocukları ve kız kardeşlerinin çocukları (yani yegenleri), kendi kadınları, köleleri, evlerine sık sık girme alışkanlığı olan ve cinsel arzusu bulunmayan erkekler ve cinselliği henüz kavramamış çocuklardır. Amcalar ve dayılar da baba makamındadırlar. Kocasının erkek kardeşi, yani kayınbiraderleri ve kocasının dayısı ve amcası ise mahremi değildir.

İşte kadın, bu mahremi olan erkekler yanında omuzlarına kadar kolları, başı, boynu ve dizden aşağı bacakları açık durabilir. Ancak bu, kötü duygu söz konusu olmadığı zamandır. Ayrıca "durabilir" demek, "durması gerekir" demek değildir. Onların yanında da, hattâ yalnız başına da kapanmaya daha çok dikkat etse daha güzel olur.

Yukarıda sözü edilen âyette kadının; sayılan mahremlerine zinetlerini, yani süs ve takılarını, dolayısı ile bunların yerlerini göstermesinde sakınca olmadığı bildirilmiştir. İslâm bilginleri de kadının süs yerleri; baş, yüz, göğsün üst kısmı, boyun, kulak, el, kol, ayak ve bacaklarıdır. Çünkü başa taç ve saçbağı, boyun ve bağıra gerdanlık, kulaga küpe, bazuya bazubend, kola bilezik, ele yüzük ve kına, bacaga halhal, ayağa da yine kına takılır ve sürülür, dolayısı ile kadının mahremlerine gösterebileceği yerleri buralardır, demişlerdir. Memeleri, sırtı ve karnı ise zinet yeri olmadığından, oralarını kadın, kocasından başka erkeklere gösteremez.

- Bikini öyle giyinmiş bir kız sadece abisinin olduğu ortamda değil başkalarının bulunduğu ortamda da bu şekilde denize giremez. Çünkü kadının avret yeri el, yüz ve ayak dışında bütün vücududur.

- Çocukların hangi yaşa gelince yatakları ayrılır?

Bu meselenin esasını Peygamberimiz (asm)'in beyanları tespit etmektedir. Bazı hadislerde yedi yaşında, bazı hadislerde de on yaşında kardeşlerin (kız/erkek) yataklarının ayrılmaları emredilmektedir.

Ebû Râfî (r.a.), Peygamberimiz (asm)'in âhirete irtihalinden sonra, kılıcının kabzasında bulunan bir sayfada besmeleden sonra şu hadisin okunduğunu bildirmektedir:

Yedi yaşındaki erkek ve kız çocuklarının, erkek ve kız kardeşlerin yataklarını ayırın.”1

Aynı meâlde Müstedrek’te şu hadis-i şerif rivayet edilmektedir:

“Çocuklarınız yedi yaşına geldiklerinde yataklarını ayırınız.”2

Dârekutnî’de yer alan hadis-i şerifte ise bu yaş sınırı farklı bir şekilde bildirilir:

“Çocuklarınız on yaşına gelince yataklarını ayırınız.”3

Aliyyü’l-Kari, “Çocuk yedi yaşında yataktan uzaklaştırılır” hükmünü verirken şu açıklamayı da getirir: “Yani annesinin, kız kardeşinin ve diğerlerinin yatağından uzaklaştırılır. Çünkü bu yaş, çocuğun, kadın ve diğerlerini temyiz etme, ayırd etme yaşıdır.”

İmam Nevevî ise bu hadisleri yorumlarken şu hükümleri ifade eder:

“Kız ve erkek çocuklar on yaşına basınca onların yataklarını anne, baba, kız ve erkek kardeşlerinin yataklarından ayırmak vaciptir. Erkeğin erkekle, kadının kadınla aynı yatakta yatmaları aslâ caiz değildir; her biri yatağın birer kenarında olsa bile...”4

Günümüz eğitimcileri bu konuda biraz daha sıkı hareket ederek, çocukların yataklarının ayrılması yaşını bir yaşına kadar indirmektedirler. Ancak sünnetin ölçüsü hiçbir zaman şaşmaz ve en isabetli olanıdır.

Buna göre on yaşına gelmiş olan erkek ve kız çocukların yataklarının ayrılması ve ayrı ayrı yataklarda yatmaları icap eder. Sadece kızların erkeklerden değil, kızların kızlardan, erkeklerin de erkeklerden ayrılması, yataklarının ayrı olması gerekir. Bunun sayılamayacak hikmet ve faydaları bulunmaktadır.

On yaşına gelmiş olan bir çocuk babaannesiyle yatmamalıdır.

- Kız ve erkek kardeşlerin odalarının ayırımı ise bazı şartlara göre mümkündür. Kız çoçukları on yaşını geçtikten sonra ağabeyleri ile aynı odada yatmaları bazı mahzurları getirir, fakat soruda yer aldığı gibi kız çocukları yedi yaşın altında iseler, aynı odayı paylaşmalarında bir mahzurdan söz edilemez.

Dipnotlar:

1. Cem’ül-Fevâid, I/139.
2 el-Müstedrek, I/201.
3 Sünenü’n-Dârekutnî, I/230.
4 Feteva’n-Nevevî, s. 215; İbranim CANAN, Hz. Peygamberin Sünnetinde Terbiye, s. 309.

(bk. Mehmed PAKSU, Aileye Özel Fetvalar)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun