Peygamberimiz vefat ettiğinde, Hz. Aişe'nin odasına defnedildiğine göre, ondan sonra Hz. Aişe nerede ikamet etmiştir?

Tarih: 17.03.2012 - 08:26 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kaynaklarımızda verilen bilgilere göre,

"Peygamberler vefat ettikleri yere defnedilirler."(bk. bk. Beyhaki, Delailü'n-Nübüvve, 7/259-261; Suyuti, Hasaisu'l-Kubra, 2/278; Siretü İbn Hişam, 4/271)

rivayetinden hareketle, Hz. Peygamber Hz. Aişe'nin odasında vefat ettiği için oraya defnedilmiştir. Bu hadiseden sonra Hz. Aişe’nin evi iki kısma bölünmüş bir bölümünde Hz. Peygamber (asm)’in kabri bulunurken, diğer bölümde Hz. Aişe yaşamaya devam etmiştir.

Hz. Aişe’nin babası Hz. Ebu Bekir vefat edince de -ki Hz. Peygamber’in yanına defnedilmiştir- durum böyle devam etmiştir. Ancak Hz. Ömer’in de oraya defn edilmesinin ardından, Hz. Aişe başka bir yerde kalmaya başlamıştır.

Zira daha önceleri Hz. Aişe babasının Hz. Peygamber (asm) ile defnedildiği yere boynu açık olarak girerken, Ömer oraya defnedilince örtülerini giyinmeden girmemiştir. (bk. İbn Saad, Tabakâtu’l-Kübrâ, II/254-255)

(Arş. Gör. Serkan Demir)

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Peygamberler vefat ettikleri yere defnedilirler." anlamında bir hadis var mıdır? 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun