Peygamberimizin kişisel mal varlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Tarih: 01.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Tereke olarak neler bırakmıştır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberimiz (a.s.m) dünya malına pek iltifat etmemişti. Savaşlarda elde edilen ganimetlerden kendisine geçinebilecek kadarını alıkoyar, diğerlerini dağıtırdı. Yemede ve giymede zaruret kadarıyla iktifa ederdi. Bazen borçlandığı da oluyordu. Bir defasında ailesinin yiyeceği için bir Yahudi'den ödünç yiyecek almış ve zırhını rehin olarak vermişti.

Peygamber Efendimiz (asm)'in  mevcut mallarının gelirleri yolculara, misafirlere, ülkeye gelen yabancı ülkelerin elçilerine, fakirlere, muhacirlere tahsis edilmişti. Vefat ettiklerinde, o zamanın zenginlik sembolü sayılan altın ve gümüşü kalmamıştı. Ancak üzerinde "Muhammedün Resulullah" yazısı bulunan bir gümüş mührü kalmıştı.

Peygamberimiz (a.s.m) vefat ettiği zaman geriye bıraktığı malı: Zaruri olarak kullandığı elbisesi, birkaç su kabı, içinde yıkandıkları tekne, iki adet kilim, bir çarşaf, makas, tarak, misvak gibi eşyaları, kılıç, ok, zırh, mızrak, miğfer'den oluşan silahları, “Düldül” adındaki bir devesi, savaş ganimeti olarak payına düşen ve devlet reisi olarak bundan ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermekle yükümlü olduğu; “Fedek” arazinin yarısı, Ümmü’l-Kura’nın üçte biri, Hayber’den kendisine düşen beşte biri olan payı ve Ben-i Nadir’den bir kaleden ibaret olan arazî ki bunların tamamını Müslümanlara tasadduk etmiştir. (bk. Tirmizî, Şemail, s.149)

Bu arazilerin tamamının tasadduk edildiğinin belgeleri aşağıdaki şu hadis-i şeriflerdir:

Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Peygamberimizin (a.s.m) vefatından sonra, Hz. Fatıma, halife Hz. Ebu Bekir’in yanına vardı ve: “Senden miras alacak olanlar kimlerdir?” diye sordu. O da: “Çoluk-çocuklarım.” diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Bekir: Ben Resulüllah (a.s.m)’dan: “Biz miras bırakmayız.” dediğini duydum. Lakin, Resulüllah (a.s.m)’ın geçimlerini temin ettiği, nafaka verdiği kimselere ben de bakar nafakalarını veririm.(bk. a.g.e, s.150).

Buharî ve Müslim’in yaptıkları rivayette, Hz. Aişe’nin bildirdiğine göre Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurdu: “Biz miras bırakmayız; bizim geriye bıraktığımız her şeyimiz sadakadır.” (bk. a.g.y.).

Hz. Peygamber (a.s.m)’in arazi olarak aldıkları payları Enfal Suresi'nin 41. ayeti ile, Haşir Suresi'nin 6, 7. ayetlerinde Allah’ın ortaya koyduğu hükmü çerçevesinde gerçekleşmiştir. Demek ki, Hz. Peygamber (a.s.m)’in bütün tasarrufları Kur’an’ın buyruğu doğrultusunda cereyan etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun