Peygamberimiz miras olarak ne bıraktı?

Tarih: 22.05.2023 - 10:59 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris’in erkek kardeşi Amr İbni Haris radıyallahu anhuma şöyle dedi:

“Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettiğinde, geride, bindiği beyaz katırı, silahı, yolcular için vakfettiği arazi dışında ne altın ne gümüş ne köle ne cariye ve ne de başka bir şey bıraktı.” (Buhârî, Vasaya 1, Cihad 61, 86, Humus 3, Megazi 83)

Sade bir hayat yaşayan, elde ettiği maddî imkanları Allah yolunda harcayan Resul-i Ekrem (asm)'den geriye son derece mütevazı bir miras kalmıştır. Zira kendisi şöyle buyurmuştur:

 “Biz peygamberler zümresi miras bırakmayız; bizim geride bıraktığımız her türlü servet sadakadır.” (Buhari, Humus, 1; Müslim, Cihad, 49)

Peygamber Efendimizin (asm) ne kadar sade, mütevazı ve zühd içinde bir hayat sürdüğünü biliyoruz. Vefatı anında arkada bıraktıkları da onun hayatının nasıl geçtiğinin göstergesidir.

Peygamberimizin (asm) bu dünyaya bıraktıkları, bir insanın hayatını sürdürmesi için zaruri olan eşyadan ibarettir.

Efendimizin bıraktığı bir araziyi ise, geliri fakir fukaraya, yolda kalmışlara harcanmak üzere vakfetmişti. Çünkü vakıf, varlığı devam ettiği sürece sevabı devam eden ve bu sevabı kıyamete kadar sürecek olan bir hayır, bir sadaka-i cariyedir.

Peygamberimizin (asm) bu davranışını örnek alan İslam ümmetinin gücü yeten fertleri, tarih boyunca vakıflar, hayır ve hasenat müesseseleri kurmak suretiyle manevî kazançlarının devam etmesini hedeflemişler ve bu özellikleriyle bütün insanlığa örnek olmuşlardır.

Peygamber Efendimiz (asm) vefatından kısa bir süre önce elinde kalan 7 dirhemin, bununla Allah’ın huzuruna çıkmaktan haya edeceğini söyleyerek fakirlere dağıtılmasını istedi. Kendisine ait bir zırhı da borcu karşılığında bir Yahudinin elinde rehin olarak bulunuyordu. (bk. Hamîdullah, İslâm Peygamberi, 2/1100)

Hz. Peygamber Efendimizin (asm) manevi mirası gerek ümmeti gerekse bütün insanlık için son derece büyük ve değerliydi. O, Veda Hutbesinde de belirttiği gibi Kuran ve Sünneti en değerli miras olarak bırakmış, bu iki temel kaynak etrafında şekillenen İslâm dini ve medeniyeti asırlar boyunca geniş bir coğrafyada etkisini hissettirerek insanlık tarihindeki yerini almıştır. Buna göre:

- Peygamber Efendimizin (asm) vefatından sonra arkada bıraktığı eşya, onun bu dünyada nasıl bir zühd hayatı yaşadığının delilidir.

- Vakıf, kişinin bu dünyada sahip olduğu bir malı, sevabını Allah’tan bekleyerek kendi mülkü olmaktan çıkarıp Allah adına hibe etmesidir. Peygamberimiz (asm), kendi arazisini bu şekilde vakfetmiştir. (Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun