Allah seni koruyacak, ayeti, Hz. Muhammed’in zehirlenmesinden önce mi indi?

Tarih: 15.08.2016 - 03:20 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Maide 67, Allah’ın Hz. Muhammed’e (asm) “Allah seni koruyacak” ayeti ile, Yahudi bir kadının Hz. Muhammedi (asm) zehirlediği zaman arasındaki süreyi merak ediyorum.
Soru şu:
- Maide 67 ile zehirlenme olayı arasında ne kadar bir zaman farki var?
- Yada hangisi önce gerçekleşmiştir. Zehirlenme olayından önce mi Maide 67 inmiştir yoksa zehirlenme olayından sonra mi ayet inmiştir?
- Allah Peygamberimizi koruyacaksa, neden zehirden vefat etti?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam alimlerinin büyük çoğunluğu Maide suresi 67. ayetin, Mekke fethi ve Hayber gazvesinden önce indiğini tespit etmişlerdir. (bk. Saîd İsmail, Hakîkatu'l-Hılâf, Carbondale 1983, 25, 26)

Hz. Peygamber (asm) Hayber Savaşı sırasında zehirlenmiştir. Bu savaş Hicrî 7. yılın başlarında vuku bulmuştur. (el-Butî, Fıkhu’s-Sîre, s. 329)

Hz. Enes ve Hz. Aişe’den yapılan rivayetlere göre, Hz. Peygamber bu zehirlemeden sonra hayatı boyunca zaman zaman bu zehirin etkisiyle hasta oluyordu, vücuduna ateş basıyor, acı hissediyor ve sıkıntı çekiyordu. (İbn Hacer, 10/247)

Hz. Aişe’nin rivayetinde şu ifadelere yer verilmiştir:

“Resulullah (asm) ölüm hastalığı içinde iken bana ‘Ey Aişe! Hayber’de yediğim (zehirli) yemeğin acısını hep hissede geldim. Şimdi ise, onun tesiriyle sırtımın / şahdamarımın koptuğunu hissediyorum.’ buyurdu.” (Buharî, Magazî, 83; İbn Hacer, 8/131)

Buna göre, Hz. Peygamber (asm) bu zehirlemeden yaklaşık üç-dört yıl sonra vefat etmiştir. Bu da Hz. Peygamber (asm)'in korumasını vadeden Maide Suresinin 67. ayetinin bir mucize olduğunun ayrı bir yansımasıdır. Çünkü bir zehir ki, üç-dört yıl sonra dahi tesirini göstermişse, dört yıl boyunca sebepler dairesinde olması gereken bu öldürücü tesirini askıya alan ancak Allah olabilir. Bu ise onun verdiği sözünü yerine getirdiğinin bir göstergesidir.

Bu durum, aynı zamanda sebeplerin bağımsız olarak hiçbir etkilerinin olmadığını, Allah’ın izni olmadan onların hiçbir şeyin oluşmasına katkılarının bulunmayacağını göstermektedir.

Kim bilir belki de Rahman ve Rahim olan Allah, habibine; nübüvvet, velayet ve şehadet mertebesini bir araya toplayarak huzuruna almak istediği için, o zehirin etkisini de vefatına bir vesile kılmıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

 - Allah (c.c), Peygamberimiz (asm)’i koruyacaksa neden zehirden vefat etti? (Görüntülü ve sesli)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun