Maide 67. ayeti "Tedbir almana gerek yok." şeklinde anlayabilir miyiz?

Tarih: 02.01.2014 - 01:10 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimizi Allah’ın koruması ile ilgili ayetini (Maide, 5/67) “Tedbir almana gerek yok, Allah seni koruyor zaten.” şeklinde mi anlamamız gerekiyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

 “Allah seni, zarar vermek isteyenlerin şerlerinden koruyacaktır.”(Maide, 5/67)

mealindeki ayette, Hz. Peygamber (asm)'in başkası tarafından öldürülemeyeceğine dair kesin bir garanti verilmiştir.

Ancak, bu hiçbir zaman sebepleri bırakmayı tavsiye etmek anlamına gelmez. Çünkü hakiki tevekkül, Allah’ın sebepler dairesinde gerekli tedbirini aldıktan sonra, gerisini Allah’a bırakmaktır. Ve bu gerçeği bizzat değişik hadislerinde Hz. Peygamber (asm) bize ders vermiştir.

- Bununla beraber, o ümmeti için canlı bir örnektir. Sebeplere yapışmadan da korunacağını bilse bile, yine de ümmetinin rehberi olarak o sebeplere yapışır, Allah’ın kâinattaki cari olan kanunlarına riayet eder. Bu gerçeğin altını çizen Bediüzzaman Hazretlerinin ilgili ifadeleri şöyledir:

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, nev'-i beşere mukteda ve imam ve rehber olarak gönderilmiştir. Tâ ki, o nev'-i insanî, hayat-ı içtimaiye ve şahsiyedeki düsturları ondan öğrensin ve Hakîm-i Zülkemal'in kavanin-i meşietine itaata alışsınlar ve desatir-i hikmetine tevfik-i hareket etsinler. Eğer Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, hayat-ı içtimaiye ve şahsiyesinde daima hârikulâdelere ve mu'cizelere istinad etseydi, o vakit imam-ı mutlak ve rehber-i ekber olamazdı."

"İşte bu sır içindir ki, yalnız davasını tasdik ettirmek için arasıra indelhace, münkirlerin inkârını kırmak için mu'cizeler gösterirdi. Sair vakitlerde nasılki herkesten ziyade evamir-i İlahiyeye itaat etmiştir. Öyle de: Hikmet-i Rabbaniye ile ve meşiet-i Sübhaniye ile tesis edilen âdetullah kavaninine herkesten ziyade müraat ve itaat ederdi. Düşmana karşı zırh giyerdi, "Sipere giriniz!" emrederdi. Yara alırdı, zahmet çekerdi. Tâ tamamıyla hikmet-i İlahiye kanununa ve kâinattaki şeriat-ı fıtriye-i kübraya müraat ve itaatı göstersin.” (Lem'alar, s. 81)

İlave bilgi için tıklayınız:

“Allah seni insanlardan koruyacaktır.” (Maide, 5/67) ayetine rağmen neden zehirden vefat etmiştir?

Maide suresi 67. ayette Allah Teala Peygamberimizi koruyacağını söylemesine rağmen, neden Uhud'da dişi kırılmıştır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun