Peygamber Efendimiz'in ölüm nedeni zehirlenme midir?..

Tarih: 30.07.2011 - 10:29 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ayette, “Allah seni insanlardan koruyacaktır.” (Maide, 5/67) buyuruluyor.
- Bu ayet rağmen, Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm)’in vefat nedeninin, daha önceki zehirlenme olmasını nasıl açıklarsınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (asm) Hayber savaşı sırasında zehirlenmiştir. Bu savaş Hicrî 7. yılın başlarında vuku bulmuştur. (el-Butî, Fıkhu’s-Sîre, s. 329)

Hz. Enes ve Hz. Aişe’den yapılan rivayetlere göre, Hz. Peygamber (asm) bu zehirlemeden sonra, hayatı boyunca zaman zaman bu zehirin etkisiyle hasta oluyordu, vücuduna ateş basıyor, acı hissediyor ve sıkıntı çekiyordu. (İbn Hacer, 10/247)

Hz. Aişe’nin rivayetinde şu ifadelere yer verilmiştir:

“Resulullah (a.s.m) ölüm hastalığı içinde iken bana ‘Ey Aişe! Hayberde yediğim (zehirli) yemeğin acısını hep hissedegeldim. Şimdi ise, onun tesiriyle sırtımın /şahdamarımın koptuğunu hissediyorum.’ buyurdu.”(Buharî, Magazî, 83; İbn Hacer, 8/131).

Buna göre, Hz. Peygamber (asm) bu zehirlemeden yaklaşık üç-dört yıl sonra vefat etmiştir. Bu da Hz. Peygamberin korumasını vaad eden Maide Suresinin 67. ayetinin bir mucize olduğunun ayrı bir yansımasıdır. Çünkü bir zehir ki, üç-dört yıl sonra dahi tesirini göstermişse, dört yıl boyunca sebepler dairesinde olması gereken bu öldürücü tesirini askıya alan ancak Allah olabilir. Bu ise onun verdiği sözünü yerine getirdiğinin bir göstergesidir.

Bu aynı zamanda sebeplerin bağımsız olarak hiçbir etkilerinin olmadığını, Allah’ın izni olmadan onların hiçbir şeyin oluşmasına katkılarının bulunmayacağını göstermektedir. Kim bilir, belki de Rahman ve Rahim olan Allah, habib-i ekremine nübüvvet, velayet ve şehadet mertebesini bir araya toplayarak huzuruna almak istediği için, o zehirin etkisini de vefatına bir vesile kılmıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Maide suresi 67. ayette Allah Teala Peygamberimiz'i koruyacağını vaad ediyor, ancak Uhud harbinde Peygamberimiz'in dişi kırılmıştır. Bu durumu açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun