Beni gören veya beni göreni gören bir Müslümana ateş dokunmayacaktır, hadisini açıklar mısınız?

Tarih: 11.10.2011 - 01:26 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamber Efendimizi (asm) rüyasında gören de bu kategoriye girer mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis rivayeti şöyledir:

"Beni gören veya beni göreni gören bir Müslümana ateş değmeyecektir." (Tirmizi, Menakıb, 57, hadis no: 3858)

Başka bir rivayette ise Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurur:

"İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra bunları takip edenlerdir, sonra da bunları takip edenlerdir...” (Buhari, Şehadat 9; Müslim, Fezailu's-Sahabe, 214)

Bu hadiste yer alan “Müslüman olarak beni görürse” kaydı önemlidir. Bu kayıt, “veya beni görenleri görürse” hükmü için de geçerlidir.

Bu hadis rivayeti, gerçek sahabi ve tabiinlerin durumuna dikkat çeken bir hadis olarak değerlendirilebilir. Yani;

“Asırların an hayırlısı benim asrımdır, sonra onun arkasından gelen, sonra da onun arkasında gelen asır...”

manasındaki hadisin penceresinden bakılarak okunabilir. Tirmizi’nin “hasen-sahih” dediği bu hadisi, konumuz olan hadisin hemen arkasından zikretmesi de bu ilişkiye ışık tutmaktadır.

Hadisin şarihleri de bu hadisi sahabe va tabiinlere tahsis etmişlerdir. Tabii ki imanla kabre girmek şartına da dikkat çekmişlerdir.(bk. Thufetu’l-avezî, ilgiliğ hadisin şerhi)

Bununla beraber, Tirmizi bu hadis rivayetini sahih olarak değil, “hasen” ve “garib” olarak değerlendirmiştir. Rivayetin garipliğini de “ bu rivayeti sadece Musa b. İbrahim b. Kesir’den öğreniyoruz” demek suretiyle, işi bu ravinin durumuna havale etmiştir. (bk. Tirmizi, a.g.e)

Biz de bu ravinin durumu hakkında İbn Hacer’de “İbn Hibban onu sikalar arasında zikretmiş olmakla beraber, onun sözlerinden anlaşılıyor ki, bu zat -bilmeyerek- hata yapan bir kimsedir.” diyerek, onun rivayetinin zayıflığına işaret etmiştir(bk. İbn Hacer, Tehzib, 10/333).

Rüyada Resulullah’ı görmek bu hadisin muhtevasına girmez. Çünkü, rüya çok farklıdır. İmam Suyutî gibi yakaza hâlinde Resulullah’ı görenler bile sahabe kavramına dahil değildir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun