Ramazan ayında gökten bir ses mi gelecek?

Ramazan ayında gökten bir ses mi gelecek?
Tarih: 06.04.2023 - 15:31 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bir hadis rivayetine göre, bir ramazanın yarısında ve cuma gününde, gökten bir ses çıkar. Bu ses dolayısıyla gözler kör olur, kulaklar sağır olur, diller lal olur ve daha büyük bazı musibetlerin olacağı bildirilmiştir. (bk. Taberani, el-Mucemül-kebir, 18 /332)

Çok özetle bahsettiğimiz bu bilgeleri, bazıları sosyal medyadaki videolarda da yer vermiş olduğundan birçok kimsede tedirginlik, korku meydana getirmiştir.

- Hafız Heysemi, bu hadisin senedinde yer alan bir ravinin “metruku’l-hadis” olduğuna, yani hadis âlimleri tarafından onun rivayet ettiği hadislere itibar edilmemesinin gereğine dikkat çekilmiştir. (bk. Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 7/310)

- Dr. Bedi es-Seyyid el-Liham, “Ulumu’l-hadis” adlı eserinde Heysemi’nin verdiği bilgilere ilave olarak şunları bildirmiştir:

“Bu rivayet, hadis hafızlarının ittifakıyla mevzudu / uydurmadır. Bilindiği üzere, hadis / cerh-tadil âlimlerine göre, bir hadisin uydurma olduğunu gösteren alametlerden biri de onun içinde 'filan-falan tarih...' deyip bir konuyu belli bir tarihe bağlayan bilgilerin bulunmasıdır. Öyle ki, bu uydurma hadis rivayetleri için verilen misallerden biri de söz konusu ettiğimiz bu rivayettir. Çünkü 'Ramazan ayının yarısındaki, cuma günü' diye belli bir tarih verilmiştir." (Dr. Bedi el-Liham, Ulumu’l-Hadis, fetva rakam: 548465)

- Zehebi de aynı olayı benzer ifadelerle nakleden Hakim’in rivayet ettiği bu bilgilerin tamamen “uydurma” olduğunu bildirmiştir. (bk. Telhis, -Müstedrek ile birlikte- 4/563)

- İbnu’l-Cevzi, uydurma hadisleri bir araya getirdiği meşhur “el-Mevduat” adlı eserinde, rivayetin senedinde bulunan birden çok ravinin zayıf, metruku’l-hadis ve hadis uydurmakla meşhur olmuş kimseler bulunduğunu ifade etmiş ve birçok hadis âliminin onlar hakkında verdiği olumsuz hükmün bu hadisin “sahih” olmadığını ortaya koyduğunu bildirmiştir. (bk. İbnu’l-Cevzi, el-Mevduat,3/191-192)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun