1441 Ramazan Ay’ında gökyüzünde bazı alametler mi olacak?

1441 Ramazan Ay’ında gökyüzünde bazı alametler mi olacak?
Tarih: 17.04.2020 - 10:58 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu hadislerin kaynakları sahih mi, verilen bilgiler ve yapılan açıklamalar doğru mu?
1. Hadis:
"Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:
Ramazan ayının 15’inde Cuma günü kuşluk vaktinde bir sayha (gökten bir ses) olur. Bu olay Ramazan’ın ilk gününün Cumaya denk geldiği ayda olur. Uyuyanı uyandıran bir hidde (çöküş, yıkılış) olur. Cuma gününün gecesinde esir kadınlar odalarından çıkar, hür olurlar.
*O sene depremler ve nezlenin çok olduğu bir senedir.* Ramazan ayı o senenin Cuma gecesine denk geldiğinde, sizler Ramazan’ın 15’inde Cuma günü sabah namazını kıldığınızda evinize girin, pencerelerinizi kapatın, bedeninizi koruyun, kulaklarınızı kapayın, Sayha (gökten gelen sesi) duyduğunuzda Allah’a secde edin ve şöyle deyin:
 *Subhanel Kuddüs, Subhanel Kuddüs, Rabbunal Kuddüs*
(Ey Rabbimiz Sen Kusursuzsun, Sen Yücesin). Kim böyle yaparsa kurtulur, kim yapmazsa helak olur." (Nuaym bin Hammad, Fiten, s.151)
2. Hadis:
"Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:
Ramazan ayında bir ses olur. Dediler ki Ya Rasulallah! Başında mı, ortasında mı, sonunda mı olur? Buyurdu ki:
Ayın ortasında olur. Ramazan’ın 15’i Cuma günü gece yarısında bu ses olur. 70 bin kişi (yani, birçok kişi) bayılır (şoka girer), birçok bakirenin bakireliği gider, birçok kişi kör olur. Dediler ki, Ya Rasulallah! Bundan kim kurtulur? Buyurdu ki:
Evinde kalan, secde yaparak Allah’a sığınan ve O’nun büyüklüğünü söyleyen kurtulur. Bu sesi diğer bir ses takip eder.
*İlk ses Cebrail’in sesi, ikinci ses ise şeytanların sesidir.* Ramazan’da ses, Şevval’de kargaşa, Zilkade’de kabileler ayrışır, Zilhicce’de hacılara saldırı olur. Muharrem ayının başında belalar olur sonunda da ümmetimin Mehdi ile Fereci (kurtuluşu) olur."  (Taberani, Mucemül Kebir, 18. Cild, s. 332)
3. Hadis:
"Mehdi'nin çıkışından önce doğudan bir kuyruklu yıldız doğar. Işığı yeryüzündeki insanları aynı dolunayın aydınlatması gibi aydınlatır. Kıvrılıp iki tarafı birleşecek şekilde sanki de tekrar geri döner." (Mucemu’l Ehadis-i İmam Mehdi, cild:1, s.272)
Açıklama:
- Yukarıdaki ilk 2 Hadis-i Şeriflerde Peygamber Efendimiz (sav) *ilk gününün ve 15 gününün Cuma gününe denk geleceği bir Ramazan ayından bahsediyor.*
- Bu Ramazan ayında bazı alametler olacağı ve bunların da Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerinden olduğunu anlıyoruz.
- Bu seneki Ramazan ayı 24 Nisan Cuma başlayacak. Çok enteresan bir şekilde *24 Nisan Ramazan'ın ilk günü Cuma gününe denk geliyor ve Ramazan'ın 15 günü yine 8 Mayıs Cuma gününe denk geliyor.*
- Hadiste gökten gelecek bir sesten bahsediyor. Bu ses gökyüzünde ortaya çıkacak bir alamet olabilir veya uydudan, televizyon ve internet aracılığıyla söylenecek dünya çapında büyük bir olay olabilir tam olarak mahiyetini Allah bilir.
- 3. Hadiste Hz. Mehdi'nin çıkışından önce görülecek olan bir kuyruklu yıldızdan bahsediliyor. Bu kuyruklu yıldızın parlaklığı, dünyadan görülecek olması ve yörüngesinde tekrar geri dönmesi Gök bilimcilerin gözlemlediği Nisan ayının ortalarında görülecek olan Atlas Kuyruklu Yıldızına tamamen benzemektedir.
- Yine geçen hafta NASA'nın bildirdiği göre, Nisan ayının ortalarında 4 km. büyüklüğünde dev bir meteor dünyaya yaklaşmakta. Ayrıca çarpma ihtimalinin olduğu da belirtildi.
- Peygamberimiz (asm)'in bahsettiği Hadislerdeki alametlerin ne olduğunu tahakkuk ettiği zaman net anlamış olacağız. Bütün bu harika olayların günümüzde görülmesi Ahirzamanın yaşanmakta olduğumu bizlere göstermektedir. Dünyamızın içerisinden geçtiği zorlu süreçlerden sonra karanlığı delen aydınlık bir dönemi göreceğimizi Allah'ın bizlere Kur'an'da vaad ettiklerinden anlıyoruz.
* Gökyüzüne ve târıka (sabah yıldızına ) yemin ederim. Târıkın ne olduğunu nereden bileceksin? (O, karanlığı) delen yıldızdır.* (Kur'an-ı Kerim, Tarık Suresi: 86/1-2-3)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. İlk rivayetin kaynağı için bk. Nuaym b. Hammad, el-Fiten, 1/228.

Arapça internet sitelerinde “Merkezu’l-Ezheri’l-alemi’l-fetva” dayandırılan bilgilerde, söz konusu rivayetin “münker, mevzu ve yalan olduğu” bildirilmiştir.

İbnu’l-Cevzi, el-Akili, ez-Zehebi bu görüştedir.

Zaten senedinde bulunan İbn Lehia, metruku’l-hadis olarak bilinmektedir.

Ezher merkezinin bu fetvası da “korona” (COVİD-19) ile irtibatı kurulan bu rivayetle ilgili sorulara cevap vermek üzere konuyu tahlil etmiştir.

2. Hafız Heysemi bu hadisin çok zayıf olduğunu, senedinde bulunana Abdulvahhab b. Dahhak’ın metruku’l-Hadis olduğunu bildirmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 7/310, h.no: 12373)

"Metruku’l-Hadis", yalan söylemekle itham edilen raviyi veya onun naklettiği rivayeti ifade eder.

3. İlk iki hadis zayıf veya uydurma olduğuna göre, onlara dayandırılan bu rivayetin durumu da iç açıcı değildir.

Bununla beraber, Hz. Mehdi'nin çıkışının alameti olarak rivayet edilen KUYRUKLU yıldızın Birinci Dünya savaşından önce veya başlangıcında görüldüğü söyleniyor.

Bizim kanaatimize göre kuyruklu yıldızdan ötürü Hz. Mehdi'yi bekleyenler daha çok beklerler.

İlave bilgi için tıklayınız:

RAMAZAN-I ŞERİF ÖZEL DOSYASI.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 200.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun