Kadir Gecesi'ni tekli gecelerde aramak ne demek?

Tarih: 26.04.2022 - 00:56 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kadir gecesini son 10 günlerde, tekli günlerde arayın buyurmuş Efendimiz. ​Tekli günlerden kasıt nedir?
- Takvimdeki tekli günler mi yoksa Ramazan’ın tekli geceleri mi?
 - Yani bu yıl Ramazan’ın son 10 günlerinin başlangıcı bu yıl 22 Nisan Cuma idi tek sayı değil ama Ramazanın 21. gecesiydi yani hangi sayıya bakmalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tek geceden maksat, ramazan ayının 21, 23, 25, 27 ve 29. gecelerdir.

Farz oruç, her sene ramazan ayında tutulur, son on gününün tek geceleri de o yılın ramazan ayına göre olur.

Kadir suresinde verilen bilgiler, Kur'an’ın ramazan ayında(1) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede(2) indirildiğine dair ayetlerle birlikte ele alındığında Kadir Gecesi'nin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.

Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler(3) gecenin tespitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.

Bu hususta sahabeden gelen rivayetlerde en çok ramazanın 27. gecesi öne çıkıyorsa da(4) bu rivayetler ihtilaflı olduğundan yüksek ihtimal ise de kesinlik ifade etmemektedir.

Bazı nakillerde Hz. Peygamber (asm) Efendimizin Kadir Gecesi'nin vaktini haber vermeye teşebbüs ettiği, ancak o sırada bir konuda anlaşmazlığa düşen iki sahabînin Peygamber Efendimize (asm) başvurması üzerine buna fırsat bulamadığı, daha sonra da konunun zihninden silindiği bildirilir.(5)

Kadir Gecesi'nin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir Gecesi'nin bildirilmesi halinde Müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Hâlbuki kısmi belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir Gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur.

Ayrıca Kadir Gecesi'nin bildirilmemesi yoluyla Müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tazimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur.(6)

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir.(7)

Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber Efendimiz (asm) dünyevi işlerden uzaklaşıp itikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı.(8)

Bir hadiste Peygamberimizin (asm) Kadir Gecesi'nde,

 اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî
Allah'ım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!”

şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir.(9)

Bu sebeple Müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle 21, 23, 25, 27 ve 29. geceleri, bu gecelerden de âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kadir Gecesi kesin olarak ramazanın 27. gecesi olduğu net değil ...

Kadir Gecesi'nin vaktinin ramazan içinde değişmesi ve bunun gizli ...

Kadir Gecesi'nin ramazan ayının yarısından sonra olacağını bildiren ...

Kadir Gecesi'nin 27. gece olduğu hakkında rivayetin sıhhati nedir ...

Kandil geceleri tam olarak ne zaman başlar ne zaman sona erer ...

Dipnotlar:

1) Bakara 2/185.
2) Duhan 44/3-4.
3) Buhari, Fezailü leyleti’l-Kadr, 2-3; Müslim, Sıyam, 205-220.
4) Müslim, Salatü’l-müsâfirîn, 179-180, Sıyam, 220-221; Ebû Dâvûd, Şehru Ramazan”, 2, 6; Tirmizî, Savm, 72.
5) Buhari, Fazlü leyleti’l-Ḳadr, 4; Müslim, Sıyam, 217; Dârimî, Ṣavm, 56.
6) Zemahşerî, Fahreddin er-Râzî, Kadr Suresi tefsiri.
7) Buhârî, Fazlü leyleti’l-Ḳadr, 1; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 175-176.
8) Buhârî, Fazlü leyleti’l-Ḳadr, 5; İtikâf, 1; Müslim, İtikâf, 1-5; Tirmizî, Ṣavm, 73.
9) Tirmizî, Daavât, 84; İbn Mâce, Duâ, 5.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun