Geceleri itikafa niyet edip gündüz çıksak olur mu?

Tarih: 16.05.2020 - 16:39 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bir adaktan dolayı değilse, itikaf ramazanda ve ramazan dışında olabileceği gibi belirli bir süreye de tabi değildir.

İtikaf niyetiyle camide birkaç saat veya birkaç gün kalmak yeterlidir.

Malikilere göre sahih bir itikafın en az süresi bir gün, bir gecedir. Diğer mezhepler çok kısa bir süre durmayı yeterli görmekle birlikte, en az bir gün kalmayı tavsiye etmişlerdir.

Buna göre, gece itikafa niyet edip gündüz çıkılabilir.

İtikafta bulunan kimse abdest ve gusül gibi tabii ihtiyaçları için dışarı çıkabilir. Şafiler, yeme içme için de dışarı çıkabileceğini belirtirken, diğer üç mezhebe göre ihtiyaç duyacağı şeyleri kendisine getirecek birinin bulunması halinde dışarı çıkması itikafı bozar.

Şafi ve Hanbeli mezhepleriyle Hanefî mezhebindeki hakim görüşe göre, bozulan sünnet bir itikafın tamamlanması veya kaza edilmesi gerekli değildir. İstenirse yeniden itikafa girilebilir.

İtikafa giren kimsenin gücü yettiği kadar namaz kılması, Kur'an okuması, istiğfar etmesi, dua ve niyazda bulunması, kelime-i tevhid ve tekbir getirmesi, Allah’ın varlığı, birliği, kudreti hakkında düşünceye dalması, gereksiz şeyler konuşmaması, başta Hz. Peygamber’in (asm) hayatına dair kitaplar olmak üzere dinî-ilmi eserler okuyarak vaktini değerlendirmesi müstehaptır.

İtikafa özellikle ramazan ayının son on gününde girilmesi Kadir Gecesini de ihya etme fırsatı vereceği için, ayrı bir önem taşır. Hz. Aişe, “Resûl-i Ekrem ramazanın son on gününde ibadet için yoğun bir gayret içine girer, gecesini ihya eder ve ibadet için aile fertlerini uyandırırdı.” demiştir. (Buhârî, Fazlu leyleti’l-Ḳadr, 5; Müslim, İtikaf, 7)

İlave bilgi için tıklayınız:

İtikâf nasıl yapılır? İtikâfı bozan şeyler nelerdir?
Evde itikaf yapılabilir mi?

Kaynaklar:

- Cessâs, Aḥkâmü’l-Ḳurʾân, I, 301-311.
- Serahsî, el-Mebsûṭ, III, 114-128.
- Kâsânî, Bedâʾiʿ, II, 108-118.
- İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, I, 266-271.
- İbn Kudâme, el-Muġnî (Herrâs), III, 183-216.
- Şirbînî, Muġni’l-muḥtâc, I, 449-459.
- İbn Âbidîn, Reddü’l-muḥtâr, II, 440-453.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun