Kadir gecesi bin yıl cihad etmek gibi mi?

Tarih: 28.03.2023 - 07:29 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Rivayete göre bir adam silah kuşanıp bin ay Allah yolunda cihâd etmiş­ti. Resulullah (s.a.v) ve Müslümanlar buna hayret ettiler. Rasulullah (s.a.v) bunu ümmeti için de temennî ederek şöyle dedi:
"Ey Rabbim! Ümmetimi, ümmetlerin en kısa ömürlüsü, amel bakımından da ümmetlerin en azı kıl­dın. Bunun üzerine Yüce Allah ona Kadir Gecesini verdi ve şöyle buyurdu: Kadir Gecesi, sen ve ümmetin için, o adamın cihâd ettiği bin aydan daha hayırlıdır."
- Bu hadis sahih mi? Çünkü eski Mısır’daki kayıtlara göre şu anki insanlarla herhangi bir yaş farkı yoktu ortalama olarak.
- Bu hadisin Muvatta’daki versiyonu da var sanırım sahih mi o da? Kesin olarak?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kadir suresinin sebeb-i nüzulü ile ilgili farklı bilgiler vardır.

Verilen bilgiye göre, İsrailoğulları içerisinde gece sabaha kadar ibadet eder, gündüzde de akşama kadar düşmana karşı savaşan ve bu işi bin ayda (ömründe) devam ettiren bir adam vardı… (Müslümanların buna gıpta etmeleri üzerine)  Kadir suresi indirildi. (bk. Taberi, ilgili surenin tefsiri)

Diğer bir rivayete göre, Hz. Hasan, Hz. Muaviye’ye hilafeti bıraktıktan sonra bazıları tarafından ayıplandı. O da şöyle cevap verdi:

“Hz. Peygamber (asm) rüyasında Emevilerin minberinin üzerine çıktıklarını gördü ve buna üzüldü. Bunun üzerine Kevser suresi ile Kadir suresi nazil oldu. Yani Emevilerin saltanatının bin ay / 83 küsür yıl olacağı bildirildi.” (bk. Taberi, a.y.)

İmam Malik’in "Muvatta"sında da ilk rivayete kısaca işaret edilmiştir. Fakat rivayetin sıhhati konusuna değinilmemiştir. (bk. İtikaf, 6)

Diğer bir rivayete göre, eski zamanlarda bir insana “Abid=ibadetle meşgul adam” denilmesi için bin ay (83 yıl 4 ay kadar) ibadetle ömrünü geçirmesi gerekirdi. Allah Hz. Muhammed (asm)’in ümmeti için bin ay kadar sevabı olan Kadir Gecesi'ni ortaya koydu.

Bu rivayetlerden hiçbiri için “kesin bilgi” diyemeyiz.

Ancak kesin olan bir şey var ki, Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. (bk. Kadir, 97/3)

Şu halde, Kadir Gecesi, ayetin ifadesiyle bin aydan daha hayırlıdır. Bir ay otuz gün olduğuna göre Kadir Gecesi yapılan ibadetin değeri otuz bin katından daha fazla olmaktadır. Örneğin okunan her Kuran harfine Kadir gecesinde en az otuz bin sevap verilir.

Diğer ibadetler buna kıyas edilebilir.

Bir hadiste de inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir. (bk. Buhari, Fazlü Leyleti’l-Ḳadr, 1; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 175-176)

Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber (asm) dünyevî işlerden uzaklaşıp itikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı. (bk. Buhârî, Fazlü Leyleti’l-Ḳadr, 5; Müslim, İtikaf, 1-5)

Bir hadiste Resul-i Ekrem’in Kadir Gecesi'nde, “Allah'ım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (bk. Tirmizî, Daavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5)

Bu sebeple Müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun