Ramazan ayının cuma günleri hakkında hadis var mıdır?

Tarih: 29.07.2011 - 00:21 | Güncelleme:

Soru Detayı
"Ramazan ayının cuma günleri, normal cuma günlerinden yetmiş kat büyüktür." anlamına gelen bir hadis var mıdır, varsa nasıl anlamalıyız?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Doğrudan bu anlama gelecek bir hadis rivayeti bulamadık. Ancak dolaylı olarak bunu destekleyen bir rivayet şöyledir:

"Ey insanlar! Yüce ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize bastı. O ayda bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Allah o ayda oruç tutmayı farz kıldı. Geceleyin ibadet yapmayı (teravih) kılmayı nafile kıldı. O ayda bir hayır işleyen kimse, diğer aylarda bir farz işlemiş gibi olur. O ayda bir farz işleyen ise diğer aylarda yetmiş farz işleyen gibidir. O, sabır ayıdır, sabrın karşılığı ise cennettir. O, yardımlaşma ayıdır. O ayda müminin rızkı bollaştırılır…" (et-Tergîb, 2/94-95)

Buna göre, Ramazan ayındaki cuma günü, diğer aylardaki cuma günlerinden yetmiş kat daha faziletlidir, denilebilir.

Ayrıca,

“Ramazan ayının cuma günlerinin diğer aylardaki cuma günlerine üstünlüğü, Ramazan ayının diğer aylara olan üstünlüğü gibidir.” (Deylemi, Daru’l-Kitap, 1987, 3/150; Münavi, Feyzu’l-Kadir, 4/430)

anlamındaki hadis de soruda geçen konuya destek vermektedir. Bu rivayet zayıf kabul edilmiş (bk. Feyzu’l-Kadir, a.y.) ise de amellerin fazileti ile ilgili konularda zayıf hadisle amel edilebilir.

Buna göre ise, Ramazan ayındaki cuma günü, diğer aylardaki cuma günlerinden yetmiş kattan daha fazla faziletli olabilir.

Buradaki fazilet ve üstünlük, bu günlerde yapılan ibadetlerin, diğer günlerde yapılan ibadetlerden daha sevaplı olduğudur. Bu durum bütün ibadetler için geçerlidir.

Allah, toprağa atılan bir buğday tanesini bire otuz, mısırı bire yediyiz, haşhaşı bire binler, incir çekirdeğini de bire milyonlar verip bereketlendirdiği gibi, ibadetlerimizin sevaplarını da kat kat artırabilir.

İşte Ramazan ayı âdeta âhiret ticareti için gayet kârlı bir fuar ve pazar; uhrevî hasılat için gayet verimli ve bereketli bir tarla; amellerin artması ve büyümesi için bahar mevsimindeki nisan yağmuru gibidir.

Demek ki böyle bir ayda yapılacak ibadetlerin sevapları, diğer aylara göre nasıl daha sevaplı ise, bu ay içerisindeki cuma günlerinde yapılacak ibadetler de diğer cumalarda yapılacak ibadetlere göre daha bereketli ve daha sevaplı olacaktır. Allah dilerse, bu bereketi de bire yetmiş, yedi yüz, yedi bin,.. yapabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun