İbadetlerin sevabı, Recep’te yüz Şaban’da üç yüz ve Ramazan’da bine nasıl çıkar?

Tarih: 22.05.2017 - 00:22 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Risale-i Nur’da yapılan hasenatın sevabı için Recep’te 100 Şaban’da 300 ve Ramazan’da binden geçer deniliyor.
- Bu sayıların kaynağı hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Önce şunu belirtelim ki, bu oranlarla ilgili herhangi bir hadis rivayetine rastlayamadık.

- Bediüzzaman Hazretlerinin: “Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şaban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir'de otuz bine çıkar.”(1) şeklindeki sözleri Şualar isimli eserinde geçmektedir.

- Üç aylarla ilgili bazı rivayetler var, fakat büyük bir kısmı zayıf kabul edilir. Örneğin bir rivayette Receb ayında bir gün oruç tutmak bir ay kadar sevaplı olduğu ifade edilmiştir.(2)

Bu sebeple Üstad'ın bu tespiti Kur’an’dan alınmış olabilir. Buna göre:

- “Her hasenenin sevabı başka vakitte on” olduğuna dair ayet vardır.

- “Ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar” ifadesini Bediüzzaman şöyle değerlendirmiştir:

“Evet, Ramazan-ı Şerif; bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve kısa bir hayatta bâki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır."

"Evet, bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise, nass-ı Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hüccet-i katıadır.”(3)

- “Ve cuma gecelerinde binlere (çıkar)” ifadesi, cuma gecesinin özel konumuna uygundur.

Bir rivayete göre Peygamberimiz (asm) buyurmuştur:

“Ramazan ayındaki cumanın fazileti, Ramazan'ın diğer aylara olan üstünlüğü gibidir.”(4)

- “Ve Leyle-i Kadir'de otuz bine çıkar” ifadesi, Kadir sûresinin “bin ay” ifadesine uygundur. Çünkü Kadir Gecesi, en az bin ay kadardır. Bu gece otuz günlük / gecelik Ramazan ayını temsil etmektedir. Bir gece bin ay ise, otuz gece 30.000 demektir.

“Receb-i Şerifte yüzden geçer.”

“ Şaban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade...”

- Bu iki ayın fazileti ile Ramazan ayı arasında şöyle bir oran görünmektedir:

Ramazan ayını temsil eden Kadir Gecesi'ndeki sevaplar -Kur’an’ın işaretiyle- 30.000 olduğuna göre, ondan bir ay önceki Şaban ayı da 30.000:100=300 olur.

Receb ayı ise Ramazan'dan ikinci derece uzak olduğundan, onun da her bir hasene için yüzden fazla sevabın verilmesi uygun olur. Diğer aylara göre on kat daha fazladır (10x10= 100).

İave bilgi için tıklayınız:

Üç Aylara Girerken.
Üç aylar.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.
(2) bk. el-Hallal, Fedailu Receb,1/62; Zevaid, h. no:c24263.
(3) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, İkinci Risale.
(4) bk. Kenzu’l-Ummal, h. no: 21040.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun