Ramazan ayında nafile bir ibadet, diğer aylardaki farz gibi mi?

Tarih: 07.04.2022 - 07:28 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ramazan ayında yapılan ibadetlerin kat kat sevabı olduğunu biliyoruz. Ayrıca ramazan ayında yapılan nafile bir ibadetin, diğer aylarda yapılan farz ibadeti gibi, bu ayda yapılan bir farzın diğer ayladaki yetmiş farz gibi sevabının olacağını duydum.
- Bu anlamda bir hadis var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, bu anlamda bir hadis rivayeti vardır. Bu durum Ramazan ayının ne kadar faziletli olduğunu göstermektedir:

Hz. Selman (ra) şöyle anlatmaktadır: Rasulüllah (asm) Şaban ayının son günü bize şöyle hitap etti:

"Ey insanlar! Yüce ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize geldi. Ramazan ayında bin aydan daha hayırlı bir gece vardır. Allah o ayı oruçlu geçirmeyi farz kıldı. Gecesinde namaz kılmayı (teravihi) nafile kıldı. Kim bu ayda hayırlı bir iş ile Allah’a yakınlaşmaya çalışırsa, diğer aylarda bir farz ibadet eda etmiş gibi olur. Kim de bu ayda bir farzı yerine getirirse diğer aylarda yetmiş farzı eda etmiş gibi olur."

"Ramazan, sabır ayıdır. Sabrın mükafatı ise cennettir. O, iyilik ayıdır. O, müminin rızkının arttığı aydır.

Kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu, günahları için mağfiret ve cehennemden azadı (için bir vesile) olur. Ayrıca ona oruçlununkinden bir eksilme olmaksızın, oruçlu kimseninki kadar sevap verilir."

Bunun üzerine Sahabiler, ey Allah’ın Elçisi, her birimiz oruçluyu iftar ettirecek kadar zengin değiliz, dediklerinde, şöyle buyurdular:

"Allah Teâlâ bu sevabı oruçluyu süt-su karışımı, hurma veya bir yudum su ile de olsa iftar ettirene de verir. Kim bir oruçluyu doyurursa, Allah ona Kevser’imden cennete girinceye kadar bir daha susamayacak şekilde içirir. O öyle bir aydır ki; evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennemden kurtuluştur."

"Her kim çalışanlarının yükünü (bu ayda) hafifletirse, Allah onu affeder ve cehennemden azad eder.

Bu ayda şu dört güzel ameli çokça yapın:

Bunlardan ikisi ile Rabbiniz Azze ve Celleyi razı eder, diğer ikisinden ise müstağni olamazsınız.

Rabbinizi razı edeceğiniz iki amel, Allah’tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek ve ona istiğfarda bulunmaktır.

Sizin müstağni olamayacağınız iki davranış ise; Allah Azze ve Celle’den cenneti istemek ve cehennem konusunda ona sığınmaktır."(1)

Görüldüğü gibi, Ramazan ayı çok faziletli ve kutsi bir aydır. Ona bu fazilet ve kutsiyeti kazandıran şey, hiç şüphesiz ki o ay içerisinde inmeye başlayan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurur:

"İnsanlara doğru yolu gösteren, hidayeti ve hakkı batıldan ayırmayı açıklayan Kur'an Ramazan ayında indirildi."(2)

Kur'an-ı Kerim Ramazan ayı içerisinde Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimize (asm) indirilmeye başlanmıştır. Kur’an-ı Kerim’in inzali Allah’ın insanlığa en büyük lütfu ve nimetidir. Bundan daha büyük bir lütuf ve nimet düşünülemez. Çünkü Kur'an’ın hidayeti sayesinde insanlar küfürden imana, sapıklıktan hidayete, karanlıktan aydınlığa, cehaletten ilme, zulümden adalete kavuşmuşlardır.

Ramazan ayı rahmet ve mağfiret ayıdır. Allah’ın lütuf ve ihsanı, rahmet ve mağfireti, feyiz ve bereketi bu ayda her tarafı kuşatır.

Kaynaklar:

1) İbn Huzeyme, Sahih, Beyrut, el-Mektebetü’l-İslâmî, 1980, 3/191, no. 1887; Beyhakî, Şuabü’l-îmân, 5/223, no. 3336.
2) Bakara, 2/185.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun