Bedir’deki mücahitlerin hepsi şehit olsaydı, yeryüzünde ibadet edecek kişi kalmayacak mıydı?

Tarih: 16.10.2014 - 15:58 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimiz'in Bedir'de yaptığı "Allah’ım! Bu bir avuç mücâhidi helâk edersen, artık sana yeryüzünde ibâdet edecek kimse kalmaz!" duasını; "Bedirdeki mücahitlerin hepsi helak olsa, bir Allah kendisine ibadet edecek başka kullar yaratmaya muktedirdir dilerse yaratabilir." bağlamında nasıl anlamak gerekir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu hadisi Taberani İbn Mesud’dan rivayet etmiş, Heysemi “senedinin sağlam olduğunu ancak -Ebu Ubeyde babasından işitmediği için- munkatı olduğunu” belirtmiştir.(bk. Mecmau’z-Zevaid, h. no: 9978).

-Ancak aynı hadis Ahmed b. Hanbel ve Bezzar da Hz. Ali’den rivate etmişlerdir. Heysemi, İbn Hanbel’in rivayetinin sahih olduğunu belirtmiştir. (bk.Mecmau’z-Zevaid, h. no: 9953)

- Bununla beraber, hadiste yer alan: “Allah’ım! Bu bir avuç mücâhidi helâk edersen (veya bir bu avuç mücahit helak olurlarsa), artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz!” manasındaki ifadeden şunu anlamak gerekir:

Hz. Muhammed (asm), kendisinin en son peygamber ve İslam dininin en son din olduğunu biliyordu. Bu sebeple eğer Bedir’deki müminlerin hepsi helak olurlarsa, içlerinde Hz. Peygamber (asm) de olacaktı.

Bu takdirde Allah’ın ezeli hükmüne göre başka bir peygamber ve başka bir din gelmeyeceği için, artık yeryüzünde (hakiki tevhit inancı dahilinde) Allah’a ibadet edilmeyecekti.

Hz. Peygamber (asm) bu ezeli ilmi ilahinin tezahürlerini ve kaderin derin tecellisini düşünerek bunu seslendirmiştir.(bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 7/289)

- Buhari’nin rivayetinde tereddütlere mahal bırakmayacak şekilde bir ifadeye yer verilmiştir. Şöyle ki:

Peygamberimiz (asm) Bedir’de şöyle dua etmiştir:

“Allah’ım! Senin (zaferle ilgili) bana verdiğin sözünü ve ahdini tahakkuk ettirmeni istiyorum. Allah’ım! Eğer istersen artık ibadet edilmezsin / sana ibadet edilmez.”(Buhari, el-Meğazi, 4)

Görüldüğü gibi, burada Allah’a ibadet edilip edilmemesi onun meşietine, dilemesine bırakılmıştır. Bunun anlamı şudur:

“Allah’ım! Sen beni peygamber olarak gönderdin ki insanlar imana gelip sana kulluk etsinler. Şu anda karşı karşıya kaldığımız durumda, eğer bize yardım etmezsen, hepimiz yok olabiliriz. Şüphesiz hüküm ve karar senindir. Eğer dilersen bundan böyle kimseye kulluk yapma hakkını bile vermezsin. Ve kimse sana kulluk etmez. Her şey senin dilemene bağlıdır...”

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun