Secde süresi 5. ayette geçen, "Sonra (işler) sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde yine O'na yükselir." ifadesindeki yükselen nedir. Zamanın hakkında bilgi verir misiniz? Ayrıca zaman izafiyeti nedir ve ne zaman keşfedilmiştir?

Tarih: 06.03.2007 - 20:46 | Güncelleme:

Soru Detayı
"Gökten yere her işi O evirip düzene koyar. Sonra (işler,) sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde yine O'na yükselir." (Secde, 32/5) Bu ayette işlerin ALLAH'a bin yıl süreli bir günde yükseldiği bildiriliyor. Bu yükselen işler nelerdir ve işlerin Allah'a yükselmesi ne demektir? Çünkü Allah her şeyden anında haberdar olandır. Ayrıca zaman izafiyeti nedir ve ne zaman keşfedilmiştir?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün bu işler, sizin hesabınıza göre bin yıl tutan bir günde O’na yükselir."(Secde, 32/5)

Bu âyet, sırlarla dolu bir âyet olup akrebiyyet ile kurbiyyetin farkına işaret ediyor. Allah kulunda dilediği anda tasarruf eder, ona “Şahdamarından daha yakındır.” Nasıl ki güneşin ışınları bütün parlak şeylere bir anda ulaşır. Kul ise ondan çok uzaktır, ona yükselmesi ömürlere sığmaz. Nitekim, yerdeki parlak şeyler güneşe yükselemezler. Âyette geçen “emr” iş demek olup maksat, kâinattaki bütün hadiselerdir.

Müfessirler bu âyet-i kerimeyi çeşitli şekillerde izah etmişlerdir.

Mücahid, Katade, Dehhak ve İkrime'den nakledilen bir rivayette âyet şöyle izah edilmiştir;

"Allahın emri gökten yere iner ve yerden de göğe çıkar. Bu, birgün içinde gerçekleşir. Bu bir günde, dünya günlerine göre bin yıllık bir mesafe alınır. Zira gökle yeryüzünün arasındaki mesafe beşyüz yıldır. Böylece Allah'ın emrinin, yeryüzüne gelip tekrar geri dönmesi, bin yıllık zamana eşittir. İşte dünya gününe göre bin yıl olan bu mesafe, tek bir günde alınır." Taberi bu izah tarzını tercih etmiştir.

Abdullah b. Abbas ve İkrime'den nakledilen diğer bir görüşe göre ise âyet şöyle izah edilmiştir:

"Allah, gökten emirlerini, melekleri vasıtasıyla yeryü­züne gönderir. Sonra melekler bir günde Allah'ın huzuruna dönerler. Bunların bu bir günde aldıkları mesafe, dünya günlerinin bin yılına eşittir. Zira yerle gök arasındaki mesafe bin yıllık bir mesafedir."

Mücahid'den nakledilen diğer bir görüşe göre ise âyetin manası şöyledir:

"Allah, göklerle yer arasında bulunan şeylerin bin yıllık işini, meleklerine bir günde emreder. Bin yıldan sonra tekrar bin yıllık işi bir günde emreder ve böy­lece devam eder. Nitekim başka bir âyeti kerimede şöyle buyuruluyor: "Onlar senden azabın hemen indirilmesini isterler. Allah, vaadinden asla caymaz. Şüp­hesiz Rabbinin nezdindeki bir gün, sizin hesabınızdaki bin yıl gibidir."

Abdullah b. Abbas'tan nakledilen diğer bir görüşe göre ise âyetin manası şöyledir:

"Allah, göklerle yer arasındaki işleri sevk ve idare eder. Sonra işler, Allah'ın göklerle yeri yarattığı altı günün bir günü kadar olan bir günde Allah'a döner. Göklerle yerin yaratıldığı altı günden her birinin miktarı, dünya gününün bin yılına eşittir."

İlave bilgi için tıklayınız:

Zamanın göreceli olması...

Zamanın göreceliği nedir? Zaman hakkında detaylı bilgi verir misiniz?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun