Şarap bağımlısı çocuğun atlaması Şeriata ne kadar uygundur?

Tarih: 20.08.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- “Harabat ehlini hor görme”nin hikayesinde şarap bağımlısı çocuğun atlaması Şeriata ne kadar uygundur?
- Yani kırklara karıştı diyor, bunun hikmeti mantığı nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evvela, “Harabat ehlini hor görme Zakir / Defineye malik viraneler var.” tespiti doğrudur ve genel olarak her zaman yaşanmış ve yaşanan bir olayı seslendirmektedir. Yani bu sözlere ille de bir hikaye gerekmez.

Bu konuda şu noktalara dikkat çekmekte fayda olduğunu düşünüyoruz:

a. Kanaatimizce, bu manzumeye bir altyapı hazırlamak için hayali güçlü olan bir kişi, hayalhânesinden dışarıya sızdırdığı “Meyhane ve Hasankale” hikâyelerini romantik bir tasvirle teşhir etmekte bir sakınca görmemiştir. 

b) Farzımuhal bu hikâye doğru da olsa, insanların bunu delil gibi kullanmaları asla caiz değildir.

c) Hz. Âdem’den beri gelen bütün vahiylerin temel esaslarını ihtiva eden İslam dinin akidesini -bütün bütün ona zıt olan- böyle hikâyelerle tespit etmeye çalışmanın hiçbir mezhepte fetvası yoktur. 

d) Şarap ayyaşı olan birinin kırklara karıştığını kabul etmek, “aklını ekmek-şarapla” yemek demektir. Böyle uydurma hikâyeler dine zarar verdiği gibi, Allah ve Resul'ünün (asm) gazabını da celp eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun