Kudüs hastalığını kullanarak dinlere saldıranlar var, açıklar mısınız?

Tarih: 10.09.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kudüs Sendromu denilen bir hastalıktan bahsediyorlar, bu hastalığa Kudüs’ün sebep olduğunu iddia ederek dinlere saldıranlar var. Bunu açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda birkaç noktaya işaret etmekte fayda vardır:

a) Kudüs’te böyle bir hastalığın tarihte yer almaması, şimdiki tespitin çok doğru olmadığının göstergesi olabilir.

b) Böyle bir hastalığın varlığının 1930’larda bir Yahudi bilim adamı tarafından tespit edildiğinin iddia edilmesi ve ardından yine Yahudi olan bir kısım bilim adamlarının da bunu onaylaması, bu işin arka planında bir Yahudi oyunu olduğunu hayale getirir.

Bu tespitin ardından 1948’de İsrail devletinin resmen kurulması ve Kudüs’ün de işgal edilmesinin bunda işaretleri var olabilir. Kudüs’ü bu şekilde gözden düşürüp işgaline karşı İslam aleminin tepkilerini hafifletme oyunu olabilir. 

c) Verilen bilgilere göre, “dinsel psikoz” olarak adlandırılan bu hastalığın oranının her yıl 2 milyondan fazla turiste ev sahipliği yapan Kudüs’te % 2 civarında olması, çok düşük bir rakamdır ve bununla Kudüs böyle bir damgayı hak etmez. Çünkü tarihte ve şimdi de dünyanın değişik ülkelerinde bazı hastalıklar ortaya çıktığı halde -birkaçı müstesna- o ülkelere böyle bir damga vurulmamıştır.

d) Verilen bilgiye göre, daha çok yabancı turistlerde görülmüş bu hastalık özellikle 1980-1993 yıllarında vuku bulmuştur.

Bu gösteriyor ki, söz konusu yıllarda Kudüs’ü ziyaret eden bu turistlerin birçoğu daha önce zihinsel travmalar geçirmiş kimseler olabilir. Dünyadan sıkılmış olan bu insanlar Kudüs gibi bütün semavi dinlerce kutsal sayılan bir mekanda tamamen kendilerini uhrevileştirmeleri, dini hayata meyletmeleri, önceki seküler travmaların Kudüs’te şifa bulmalarının bir adı olabilir.

e) Şu anda Kudüs’te yaşayan insanların böyle bir sendroma yakalanmamaları, bunun Kudüs’ten ziyade dışarıdan gelen insanların kişiliklerinde aranmalıdır.

f) Kur'an’ın verdiği bilgiye göre, Hz. Nuh gemi yaparken oraya uğrayanlar onunla alay ediyorlardı. Hz. Nuh da şöyle demişti:

“Eğer siz bizimle alay ediyorsanız, biz de sizinle alay ederiz. Ve yakında kimin alay konusu yapılmaya daha layık olduğunu elbette göreceksiniz.” (Hud, 11/38)

Bu ayetten anladığımız ders şudur:

“Dünyaya tapanlar dindar olan kimseler ile alay ederler. Dindarlar da dine sırt çeviren seküler kesime şöyle der: Eğer siz bizimle alay ediyorsanız, biz de sizinle alay ederiz. Fakat gerçekten kimin maskara olduğunu yakında göreceksiniz. Dindarlığın mı yoksa dünyaperestliğin mi psikosomatik bir sendrom olduğunu öğreneceksiniz.”

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun