Ahir zamanda kadın sayısı çok olacak keşfi yanlış mı?

Tarih: 28.07.2021 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Üstad Ahir zamanda kadın sayısında artış yaşanır demiş fakat kadın sayısı ve erkek sayısına bakıldığında şu anda denk. Yâni Ahir zaman uzun bir süreç olduğundan herhalde şu devrinde bu bir fitne midir?
- Yâni hatta Türkiye’de 300.000 erkek sayısı daha fazla yâni bu ciddi bir fitne olmaz mı?
- Tarih boyunca erkekler savaştan dolayı az oldu demiştik şu anda nasıl oluyor da normalde iki evlilik için kadınlar fazla olması gerekirken erkekler fazla?
- Hatta kaynaklarda 107 erkek var 101 kadın var yâni bunun tam tersi olması gerekirdi?
- O zaman Üstad yanlış mı keşif yaptı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evvela soruda verilen bilgiler kesin değildir. Tahmin payının çok olduğu bu konuda, bunun tam tersini bildiren istatistikler de vardır. Bunlardan biri şöyledir:

Dünya nüfus istatistiği ya da dünya insan nüfus istatistiği, dünya üzerinde yaşayan insanların dağılımını, cinsiyetlerini, yaş gruplarını ve benzeri istatistiki değerleri vermektedir. Bu istatistik verilerle dünya nüfusu ile ilgili merak edilen birçok bilgiye ulaşılabilmektedir.

Dünya'da kaç kadın var sorusunu 2020 yılı ve 2021 yılı olarak cevaplayabiliriz. Dünya'da kaç erkek var sorusunu da aynı istatistikleri kullanarak yanıtlayabiliriz. Bu soruların cevapları için tam ve kesin bir bilgi olmasa da dünya üzerindeki kadın - erkek oranının 1.06 olduğu düşünülmektedir. Yani şu anda dünya üzerindeki nüfus dağılımı neredeyse yarı yarıya bir dağılım göstermektedir. Tahmini olarak dünyada 4,15 milyar kadın varken 3,68 milyar da erkek olduğunu söyleyebiliriz.

Bununla beraber, bu konu Kur'an’dan sonra en sahih iki hadis kaynağında yer alması, bunun bir hakikat olduğunu göstermektedir: Yalnız “kırk kadın” ifadesindeki sayı, -Araplarda yaygın bir şekilde kullanılması sebebiyle- kesretten yani çokluktan kinaye olabilir. Nassın kesin ifadesi karşısında, tahminden öteye geçmeyen / bazen da İslamî düşünceyi çürütmeye yönelik olarak uydurma hezeyanlarına da tevessül eden kimselerin bu tahminlerini nazara almak, iman şuurunu yaralayabilir ve zarar verebilir.

Konuyla ilgili bir hadis şöyledir:

“İnsanlar öyle bir zaman görecektir ki, bir kimse eline altın alıp onu sadaka olarak vereceği bir kimse arayacak, fakat bulamayacaktır. Erkeklerin azlığı, kadınların çokluğu sebebiyle, kırk kadının bir erkeğin himayesine sığındığı görülecektir.” (Müslim, Zekât 59. Ayrıca bk. Buhârî, Zekât 9)

Demek Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği bilgiler, şahsi görüşü veya keşfi değil, hadise dayanmaktadır.

Kıyamet kopmadan önceki bir zamanda, gerek maddî çıkar yüzünden gerek başka sebeplerle insanlar arasında savaşlar çıkacak, bu savaşta erkekler hayatlarını kaybedecek, onların görüp gözettiği kadınlar himayesiz kalacak, böylece bir erkeğin himayesine özellikle akraba ve yakınlarından pek çok kadın girmek isteyecektir. Hadisimizdeki kırk kadın ifadesi, pek çok kadının himayesiz kalacağını anlatmak için olmalıdır. Nitekim bir başka hadiste, o günlerde elli kadının geçimini bir erkeğin sağlayacağı belirtilmektedir. (bk. Buhari, İlim 21)

Dünyanın son günlerinde kadınların artıp erkeklerin azalması olayını, erkek çocukların az, kızların daha fazla doğmasıyla açıklamak isteyen alimler de vardır...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun