Şafii mezhebine göre, "cuma namazının farzının birinci rekatına yetişen, ikinci rekatı tek başına tamamlayabilir" hükmünün delili nedir?

Tarih: 24.02.2014 - 08:29 | Güncelleme:

Soru Detayı

Şafii mezhebine göre, "cuma namazının farzının birinci rekatına yetişen ikinci rekatı tek başına tamamlayabilir" hükmünün delili nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

 "Namazdan bir rekate yetişen, namazın tamamına yetişmiş sayılır." [Buhârî, Mevâkît 28, 17; Müslim, Mesâcid 161, (607); Muvatta, Vukût 16, (1, 10); Ebû Dâvud, Salât 241, (1121);  Tirmizî, Salât 377, (524); Nesâî, Mevâkît 30, (1, 274); İbnu Mâce, İkâmet 91, (1122).]

Şafiiler bu hadisten çıkardıkları genel kaideye göre bahsedilen hükmü çıkarmışlardır. 

Mâlik, Sevrî, Evzâ'î, Leys, Züfer, Muhammed, Şâfiî ve Ahmed (rahimehullah) bu hadise delil göstererek cumâ'nın bir rekatine yetişen kimsenin, ikinci rekati tek başına tamamlayacağını söylemişlerdir.

Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf (rahimehümullah): "Bir kimse, imam selam vermezden önce iftitah tekbirini alıp uyacak olsa geri kalan iki rekati tamamlar." demişlerdir. Nehâî, Hakem ve Hammâd da böyle hükmetmişlerdir.

Atâ, Mekhûl, Tâvus ve Mücâhid ise bazılarınca istiğrab edilen (garip bulunan, şaşılan) bir görüş ileri sürmüşlerdir: "Cumâ hutbesini kaçıran, namazı dörde tamamlar, zîra cumâ namazı hutbe sebebiyle kısaltılmıştır, (hutbe iki rekat namaza bedeldir)."

(bk. Prof. Dr. İbrahim Canan, Kütüb-ü Sitte Tercüme ve Şerhi, Üçüncü Bab, Namaz Vakitleri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun