Namaz kılan kişi, kaç rekat kıldığında şüphe ederse, yeniden mi kılmalıdır?

Tarih: 22.07.2015 - 06:41 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Rivayete göre bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur: 
"Biriniz namazda şüpheye düşer, üç rekat mı dört rekat mı kıldığını bilmezse ve bu da ilk yanılması ise namazı yeniden kılar." (el-İhtiyar tercümesi, c.1, s.149)
- Yazılana göre bu hadisi İmam Malik, Ebu Davud, Tirmizi ve İmam Ahmed rivayet etmiş. Ama ben böyle bir hadis göremedim. Böyle bir hadis var mı?
- Bu şüphe ilk kez vuku buluyorsa namazı yeniden kılar manasında bir hadis var mı?
- Hanefi Mezhebi bu görüşte. Acaba delili var mı bu görüşlerinin?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

 İlgili hadis rivayeti sizin de verdiğiniz "el-İhtiyar" isimli fıkıh kitabında geçmektedir. (bk. el-İhtiyar, 1/74)

- El-İhtiyar’daki şekliyle gelen rivayete, hadis kaynaklarında rastlayamadık. Bu hadiste vurgulanan nokta: “İlk defa şüpheye düşmek”tir. Bu kaydı ihtiva eden herhangi bir hadis rivayetine rastlayamadık.

- Diğer bazı Hanefi kaynaklarında konuyla ilgili hadislere yer verilmiştir. Ancak “Sizden biri namazda kaç rekat kıldığına dair şüpheye düşerse, namaza yönelsin (kıldığını az kabul edip geri kalan rekatları kılmaya devam etsin)” manasındaki hadise yer verildikten sonra, bunu Hanefi alimlerinin “İlk defa şüpheye düşenler” için kabul edildiğine vurgu yapılarak, bu kaydın hadis değil, yorum olduğuna işaret edilmiştir. (bk. Meraki’l-Felah/Haşiyetu’t-Tahtavi, 387)

- Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn Hanbel’in benzer rivayetlerinde “ilk defa” kaydına yer verilmeden genel olarak şu mealdeki ifadeye yer verilmiştir:

“Sizden bir kimse namaz kılarken üç rekat mı dört rekat mı kıldığında şüphe ederse, şüpheyi bir tarafa atsın ve yakinine (kesin kanaatine) göre hareket etsin, sonra da selam vermeden önce iki secde (sehiv secdesini) yapsın…” (bk. Kenzu’l-Ummal, h. no:19817).

- Tirmizi’de benzer bir hadis rivayeti olmakla beraber, “ilk defa şüpheye düşme” kaydı yoktur. (bk. Tirmizi, Salat, 291/h. no: 398)

Muhtemelen Hanefilerin,

"Sizden biri namazında kaç rekât kıldığı hususunda şüpheye düşerse namazını yeniden kılsın." (bk. Zeylâî, Nasbu’r-raye, 2/173)

anlamındaki hadis rivayetiyle amel ettikleri ve diğer rivayetleri de dikkate alarak, bunun ilk defa şüpheye düşen kişiye özel olduğu içtihadında bulundukları söylenebilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kaç rekat kıldığını unutan veya rekatlarda hata yapan kimse nasıl hareket eder?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun