Resule itaat kelimesi Mekki ayetlerde var mı?

Tarih: 26.10.2016 - 00:08 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Resule itaat kelimesi veya buna benzer kelimeler Mekki ayetlerde var mıdır?
- Bir sitede şöyle bir iddia var resule itaat kelimesi Mekki ayetlerde yok buna cevap verebilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Aslında Mekki surelerde “Hz. Peygambere itaat”in söz konusu olup olmaması, ateistler için hiçbir “pirim” vermez. Çünkü, Kur'an’ın Allah’ın sözü olup olmadığının göstergesi bu değildir.

Risale-i Nur’da kırk yönden mucize olduğu ispat edilen Kur'an’ın semavi kimliğini “itaat” kelimesine bağlamak, dinsizliğin verdiği psikolojik saplantının bir tezahürüdür.

Farzımuhal; eğer Hz. Muhammed (asm)’in peygamberliği “itaat” kelimesine bağlı ise ve bu da Medine’de inen surelerde yer almışsa, yine de bu onun peygamber olduğunu gösterir. Medine’de Hz. Muhammed (asm)’in peygamberliğini kabul edenlerin Mekke’de peygamberliğini de kabul etmek zorundadır. Aksi takdirde ilgili bir doktora gitmesi kaçınılmaz olur.

Bununla beraber, aşağıda mealini verdiğimiz ayet Mekke’de inmiş ve “itaat” yerine “tabi olmayı” emretmiştir ki, itaatle aynı manaya gelir.

“(Resulüm!) De ki: 'Ey insanlar! Şüphesiz ben sizin hepinize Allah tarafından gönderilen peygamberim. O (Allah) ki, göklerin ve yerin hakimiyeti O'na aittir. Ondan başka ilah yoktur. Hayatı veren de ölümü yaratan da O'dur. Öyleyse siz de Allah'a ve Onun bütün sözlerine inanan resulüne, o  ümmî peygambere iman edin ve ona tabi olun/ uyun ki doğru yolu bulasınız.” (A'raf, 7/158)

Bu ayette “ona tabi olun” şeklindeki emir,  Hz. Muhammed (asm)’e -peygamberlik sahasıyla ilgili- A’dan Z’ye itaat edilmesinin gereğine bir vurgudur.

Bu emir, Hz. Muhammed (asm)’in emir ve yasaklarını içeren bütün sözlerine, yaptığı veya terk ettiği bütün fiillerine uymayı zorunlu kılar. (bk. er-Razi, el-Bikaî, Ebu’s-Suud, el-Hazin, Tefsiru’l-Menar,  el-Meraği, ilgili ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun