Peygamberimiz kıyamete kadar gelecek tefsirlerinden, yorumlarından haberdar mıydı?

Tarih: 05.07.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

Kuranın farklı tefsirleri ve ayetlerin çok anlamlı yapıları var. Peygamberimiz bu yorumların tefsirlerin hepsini biliyor muydu yoksa zamanı gelince hikmeti açığa çıkacak ayetler de olduğundan onları bilmiyor muydu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Peygamber (asm) Efendimiz, herkesten daha çok tefsire vakıf olduğunda şüphe yoktur.

Ancak kıyamete kadar ortaya çıkacak tefsirlerin hepsini bilip bilmediğine dair elimizde bir belge yoktur.

İbn Abbas hazretlerine göre Kuran-ı Kerm’i anlaşılması bakımından dört aşamada ele almak mümkündür.

Bunlardan ilki Arapların dil sayesinde anladıkları ayetler, ikincisi insanların anlamamakta mazur görülemeyeceği derecede açık olanlar, üçüncüsü Kuran’ı anlama hususunda derinleşen alimlerin bilebileceği ayetler, dördüncüsü anlamını sadece Allah’ın bildiği ayetlerdir (Taberî, Tefsir, 1/70)

Buna göre bazı ayetlerin bazı manalarını Allah’tan başka kimse bilemez. Bunda Hz. Peygamber de (asm) dahildir.

- Elimizde yazılı belge olmamakla beraber, diyebiliriz ki, Hz. Peygamber (asm) vahyin muhatabı olarak Kuran’ın en derin ve en ince manalarını -ilahi hikmetin öngördüğü şekilde- biliyordu. İhtiyaca göre ve muhatapların idrak ve anlayışlarına göre tefsirde bulunurdu.

Dinin ahkamını ilgilendirmeyen konularda bazı bilgilerin kendisine açılmamış olmasında herhangi bir sakınca yoktur. İbn Abbas’ın verdiği bilgi de bunu göstermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun