Ahzab suresi 50. ayete göre Peygamberimizin istediği bir kadın, bu isteği kabul etmeyebilir mi?

Tarih: 28.02.2014 - 06:28 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ahzab 50'ye göre Peygamberimize (asm) helal kadınlar sıralanmış. Peygamberimiz helal kadınlardan birini seçmek isteseydi, onların istememe hakları yok muydu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Prensip olarak şunu diyebiliriz ki;

Sünnetin hükmü, Kur’an’ın hükmü gibi bağlayıcıdır.

- İslam alimleri, birçok ayet ve hadislere dayanarak Hz. Peygamber (asm)'in de hüküm koyma yetkisinin olduğunu belirtmişlerdir. Aşağıda mealleri verilen ayetler, bu konuda misal olarak zikredilebilir:

“Peygamber size her ne getirirse onu alın, sizi neden menederse ondan da sakının.” (Haşir, 59/7)

“Kim Resûlullah’a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur.” (Nisâ, 4/80)

“Ey iman edenler! Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin. Kur’ân’ı ve Resûlullah’ın öğütlerini işitip durduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin!” (Enfâl, 8/20)

“Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle ve salihlerle birliktedir. İşte bunlar ne güzel arkadaştır!” (Nisâ, 4/69)

- Bu hükümler evlilik konusu için de geçerlidir. Buna göre, Hz. Peygamber (asm) bir kadına evlilik teklif ettiği takdirde, onu geri çevirmesi caiz değildir.

Nitekim, Hz. Peygamber (asm) (halasının kızı ve daha sonra müminlerin anası olacak olan) Hz. Zeyneb’i kölesi Zeyd için istemiş, ancak kendisi tarafından bu evlilik uygun görülmemiştir. Bunun üzerine şu mealdeki ayet-i celile nazil olmuştur:

“Allah ve Resûlü, herhangi bir meselede hüküm bildirdikten sonra, artık inanmış bir erkek ve kadının, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” (Ahzab, 33/36)

Bu ilahî ikazdan sonra Hz. Zeyneb bu evliliğe razı olmuştur. (bk. Taberi, Maverdi, Razî, ilgili ayetin tefsiri)

- Bununla beraber, Hz. Peygamber (asm)’in karşı tarafın isteği dışında herhangi bir kadınla evlendiği vaki değildir.

Zaten onun (asm) o nazik, güzellerin güzeli eşsiz ahlakı buna izin vermez.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun