Hz. Fatıma’nın vefat sebebi nedir?

Hz. Fatıma’nın vefat sebebi nedir?
Tarih: 13.07.2019 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sünni kaynaklarda Hz. Fatıma’nın vefat nedeninden bahsedilmediği iddiası doğru mudur?
- Hz. Fatıma’nın genç yaşta ölmesinin sebebi neydi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ehl-i Sünnetin ilgili bütün kaynaklarında Hz. Fatıma’nın vefatının sebebi Hz. Peygamber (asm)’in vefatından dolayı duyduğu aşırı bir hüzün ve üzüntü olduğu bildirilmiştir.

Vereceğimiz rivayetlerde, onun gerçekten fevkalade üzüntüsünü gösteren şahitleri görebiliriz:

- Rasulullah aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra Hz. Fatıma (r.a)’nın güldüğü hiçbir zaman görülmemiştir. (Belâzürî, Ensâb, 2/34)

- Hz. Fatıma, Allah Rasulünün (asm) defninden dönen Enes bin Malik’e şöyle dedi: “Resûlullah’ın üzerine çarçabuk toprak atmaya eliniz nasıl vardı, gönlünüz nasıl razı oldu?” (İbn Kesir, es-Siretu’n-nebeviye, 4/543). 

- Hz. Peygamber (asm) kendi vefatından altı ay sonra Hz. Fatıma’nın vefat edeceğini bildirmiştir. İlgili hadis rivayeti özetle şöyledir:

Hz. Aişe anlatıyor: [Hz. Peygamber (asm)’in son hastalığında], Hz. Fatıma Resulullah (asm)’ı ziyarete geldi. Yürüyüşü tam da (babasının) yürüyüşüne benziyordu. Hz. Peygamber (asm), ‘Merhaba kızım / hoş geldin!’ dedi, sağ veya sol yanına oturttu. Sonra gizlice ona bir şeyler söyleyince ağlamaya başladı. Sonra tekrar gizlice bir şey ona söylediğinde gülmeye başladı. Bunun ne anlama geldiğini soran Hz. Aişe’ye: ‘Ben Hz. Peygamber (s.a.v)’in sırrını ifşa etmem.’ diyerek reddetmiş.

Hz. Peygamber (asm)’in vefatından sonra tekrar sorduğunda, Hz. Fatıma şunları söylemiştir:

İlk defa bana gizlice “Cebrail her Ramazan ayında bir defa Kur'an’ı bana arz ederdi / okurdu. Bu ramazanda bunu iki defa tekrarladı. Bundan ecelimin geldiğini anlıyorum.” deyince ağladım. Bunun üzerine yine gizlice “Ailemin fertlerinden bana ilk kavuşan sen olacaksın ve sen cennet ehlinin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı olmaz mısın?” deyince ben de -sevincimden- güldüm.” (bk. Buhârî, Fezailü aṣhabi’n-nebi, 12, İstizan, 43; Müslim, Fezailü’s-saḥsbe, 97-99)

Bu hadisten anlıyoruz ki, sebebi ne olursa olsun, Hz. Fatıma Resulullah (asm)’ın vefatından sonra çok kısa bir zaman içinde vefat edecekti. 

- Şia kaynaklarında yer verilen bazı dedikoduların yalandan öteye geçmediği kaynaklarda bildirilmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun