Hz. Fatıma’nın, en hayırlı kadınlardan olmasının hikmeti nedir?

Tarih: 26.07.2017 - 01:47 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Müslüman kadınların en hayırlıları şu dört kadın olarak duydum. (Yanlışım varsa lütfen düzeltiniz) Hz. Meryem as, Hz. Asiye as, Hz. Hatice ra Hz. Fatıma ra. Bunların kadınların en üstünü olma faziletleri nelerdir.
- Yani Meryem validemiz Allah’a adanmış ve çok büyük imtihandan geçmiş, Asiye validemiz Firavun’a karşı dik durmuş onun yüzünden şehit olmuş.
- Hatice validemiz maddi manevi her şeyi ile Allah Rasulüne destek olmuş ve ilk Müslüman.
1) Hz. Fatıma validemizin en hayırlı kadınlar arasında gösterilme hikmeti Peygamberimizin (asm) kızı olması mı?
2) Hz. Peygamber (asm)’in kızı olduğu halde neden Hz. Zeynep de sayılmamış bu hanımların içinde. Ki o da Allah yolunda hicret ederken bir müşrik yüzünden devesinden düşerek karnındaki bebeğini kaybetmiş ve dini uğruna çok sevdiği eşinden ayrı düşmüş vs. meşakkatler yaşamış.
3) Bir de Hz. Fatıma validemiz Peygamberimiz (asm)’in vefatından sonra Hz. Ebubekir efendimizden Fedek arazisini miras olarak istediğinde Hz. Ebubekir Peygamber efendimizin “Peygamberler miras bırakmaz”' buyurduğunu bildirerek isteğini geri çevirmesine gücenmiş.
- Bir kitaptan böyle okumuştum. Hz. Fatıma ra. validemiz peygamberimizin emrini uygulayan Hz. Ebubekir ra. e belirtildiği gibi bu nedenle mi güceniyor yoksa başka bir nedeni mi var?
4) Bir de Hz. Fatıma ra. validemize şefaat etme yetkisi verilmiş diye duymuştum bu kaynaklarda var mı?
5) Başka kadınlara da böyle bir yetki verilmiş midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1) Bu dört kadınla ilgili bir rivayeti Tirmizi’de görüyoruz.

Hz. Enes’in bildirdiğine göre Resulullah (s.a.m) şöyle buyurdu:

“Dünyanın kadınlarından İmran’ın kızı Meryem, Huveylid’in kızı Hatice, Muhammed (asm)’in kızı Fatıma ve Firavun’un hanımı Asiye (fazilet bakımından) sana yeterlidir.” (Tirmizi, Menakıb, 62/h.no: 3878)

Tirmizi, Bu hadisin sahih olduğunu bildirmiştir. (bk. a.g.y.)

- İbn Abbas’ın verdiği bilgiye göre, Resulullah (asm) şöyle buyurdu:

“Cennetlik olan kadınların en faziletlisi şu dört kişidir: İmran’ın kızı Meryem, Huveylid’in kızı Hatice, Muhammed (asm)’in kızı Fatıma, Muzahim’in kızı (Firavun’un hanımı) Asiye.” (İbn Hanbel, 5/113/h. no:2957; Nesai, h. no:8299)

İbn Hacer bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. (bk. Fethu’l-Bari, 7/135)

2) Hz. Fatıma’nın fazileti, onun şahsi kemalat ve fazileti yanında, şu noktalar da göz önünde bulundurulmalıdır:

a) Hz. Fatıma, Resulüllah’ın neslini devam ettirme şerefine nail olmuş tek kızıdır.

b) Hz. Fatıma başta Hz. Hasan ve Hz. Huseyin olarak Ehl-i beytin annesidir. İslam aleminde birer yıldız olan al-i beytin imamları ve ehl-i velayetin kutupları onun çocuklarıdır. Bu yıldızların parlak ışıklarının yansımasında Hz. Ali ve Hz. Fatıma güneşlerinin payı çok büyüktür.

c) Sahabeden sonra ümmetin en faziletlisi kabul edilen Hz. Mehdi de Hz. Fatıma’nın çocuğudur. “Mehdi benim al-i beytimdendir, Fatıma’nın çocuğudur.” (Ebu Davud, Kitabu’l-Mehdi, 1).

d) “Ey Peygamberin şerefli hane halkı / Ey Ehl-i beyt! Allah sizden her türlü kiri giderip sizi tertemiz yapmak istiyor.” (Ahzab, 33/33) mealindeki ayette Allah’ın övgüsüne ve iltifatına mazhar olan “Ehlel-Beyt” mefhumunda dahil olanlardan biri de Hz. Fatıma’dır. (bk. Kurtubi, Beydavi, İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri)

3) Bu konu sitemizde detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bilgi için tıklayınız:

Hz. Ebu Bekir'in Resulullah'ın mirası olan Fedek arazisini Hz. Fatıma ...

4) Ehl-i Sünnet kaynaklarında böyle bir bilgiye rastlayamadık.

5) Özel olarak kadınların da şefaat edeceklerine dair bir beyana rastlayamadık. Ancak hadislerde, salih kimselerin şefaat edeceklerine dair ifadeler kadınlar için de geçerlidir. Hadislerde şefaat edenlerden söz edilirken “erkek olan salih kimseler” ifadesi geçmediği gibi, “saliha kadınlar” ifadesi de geçmez.

Mesela, bir hadiste şu ifadelere yer verilmiştir:

“Kıyamet gününde peygamberler, sonra alimler, sonra da şehitler şefaat edecekler.” (İbn Mace, 2/1443)

Diğer bir rivayet şöyledir:

“Kim Kur’an’ı öğrenir, onunla amel edip helalini helal haramını haram kabul ederse, Allah onu cennete koyar ve ailesinden cehennemi hak eden on kişiye şefaat hakkını verir.” (Tirmizi, 4/245)

Burada erkek kadın ayırımı yapılmamıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun