Hz. Meryem validemizin iffeti konusunda ayet ve hadis var mıdır?

Tarih: 05.01.2022 - 12:09 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yaşadığı zaman dilimi itibariyle iffet kavramı, Hz. Meryem’e yakıştığı kadar hiçbir kadına, bu kadar yakışmamıştır. Ona bu iffet kavramı âdeta bir unvan, kendisiyle özdeş, onun bir lazımı gibi durmaktadır. O kavram kullanılmadan sanki “Meryem” ismi anlamsızdır, eksiktir. O iffetli, Bakire Meryem anamızdır. Aslında o, tüm İbrahîmî din mensuplarının da annesidir.

Kelime olarak iffet; haramdan uzak durmak, helal ve güzel olmayan söz ve davranışlardan sakınmak, namus, temizlik, nefsi hayvani temayüllerden men etmek, helale razı olup haramdan kaçınmak anlamlarına gelir.

Meryem validemizin iffetine en önemli şahitler; Kuran ve hadisler, iffet içinde yaşadığı 50-60 senelik örnek ruhani hayatıdır.

Allah, Enbiya suresi 91. ayette Hz. Meryem validemiz için elletî ehsanat fercehâ yani iffetini namusunu korumuş olan diye buyurur.

Meryem suresindeki ayetlerde ise, kendisine insan suretinde görünen Hz. Cebrail'e, “Ben Rahman'a sığındım senden. Eğer Allah’tan korkup haramdan sakınan bir kimse isen çekil yanımdan!” demiş, Cebrail aleyhisselamın “Ben Rabbinden sana gelen bir elçiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuk hediye edeyim diye geldim.” demesi üzerine de Hz. Meryem validemiz, “Nasıl oğlum olabilir ki, bana eli değen bir tek erkek bile olmamıştır. İffetsiz bir kadın da değilim!” diye cevap vermiştir. (Meryem, 19/16-33)

Al-i İmran suresi 59, ayette ise, “Allah nezdinde İsa’nın durumu Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan var etti; sonra ona 'Ol!..' dedi ve oluverdi.” buyrulmuş ve Hz. Âdem babamızı hem annesiz hem de babasız yaratıldığı gibi, Hz. İsa aleyhisselamın da babasız yaratıldığı haber verilmiştir.

Hz. Peygamber (asm) Efendimiz de “Cennet kadınlarının en faziletlileri; Huveylid’in kızı Hatice, Muhammed’in kızı Fatıma, İmran’ın kızı Meryem ve Muzahim’in kızı (Firavun’un karısı) Asiye'dir.” buyurmuş ve Hz. Meryem validemizin; gelmiş, geçmiş ve gelecek bütün kadınlar içinde en faziletli dört kadından biri olduğunu haber vermiştir. (bk. Heysemî, Zevaid, 9/223; Tirmizî, Menakıb, 61; Ahmed b. Hanbel, 1/293, 316, 322)

Demek ki, Hz. Meryem validemizin iffetli ve namuslu olduğunu, Allah ve onun elçisi Hz. Muhammed (asm) haber veriyor.

Şu halde Meryem validemizin iffetine ve namusuna toz konduracak bir Müslüman olamaz ve olmamalı. Yoksa hem Allah’a hem Hz. Muhammed’e (asm) hem Hz. Meryem validemize hem de Hz. İsa’ya iftira atmış olur.

"Allah’a iftira atandan daha zalim kim vardır?.." (Yunus, 10/15)

Hz. Musa aleyhisselam, altından buzağı yapıp da "İşte tanrınız!.." diyen Samiri isimli adama, "Zorun ne!.." demiş. (bk. Tâhâ, 20/95)

Biz de Meryem validemize iftira atan biri varsa veya olursa, ona bu dediklerimize ilave olarak şunu söyleriz:

"Zorun ne?!."

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun