Hz. Meryem'in âdet görmediği ve bir nişanlısının olduğu doğru mudur?

Tarih: 12.09.2014 - 10:30 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Meryem validemizin hayatına dair bir sual Hz. Meryem validemizin hayatında kaynağı açıklanmamış iki rivayet var: 
1. Hz. Meryem validemizin hiç âdet görmemiş olması hususu.
2. İlahi mucize gerçekleştiğinde, yani Rabbimizden bir kelime Meryem’e verildiğinde, onun amcaoğlu Yusuf ile nişanlı veya yeni evli olduğu (lakin o vakitte Hz. Meryem validemizin halen el değmemiş bakire olduğu Kur’an’ın ışığında kesindir.) söyleniyor.

- Bu rivayetler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

- Hz. Meryem’in hiç âdet görmediğine dair ayet veya sahih hadislerde bir bilgi yoktur. Kaldı ki bazı alimler onun -Hz. İsa’ya hamile kalmadan önce- iki defa âdet gördüğünü söylemiştir. (bk.Razi, Meryem 22-23. ayetin tefsiri)

- Hz. Meryem’in meşhur olan “Betûl” vasfı vardır. BETELE kelimesinin sözlük anlamı kesmek / koparmak manasına gelir. Bazıları bu vasfından dolayı “hayızdan kesilmiş, hiç hayız görmemiş” şeklinde anlamış olabilirler. Ancak bu yanlıştır. “Betûl” vasfı, Hz. Meryem’in âdetten değil, bütün hayatını Mâbedde Allah’a adadığı ve bu sebeple dünyadan tamamen alakasını kestiği, Allah’tan başka her şeyle ilgisini kopardığı için bu vasfı almıştır.

- Hz. Fatıma’nın da bir vasfı BETÛL’dür. Çünkü o da iffet, ibâdet ve takvasıyla zamanın kadınlarından kopmuş, farklı bir konuma sahip olmuştu. Bunun için ona da Hz. Meryem’in bu vasıf layık görülmüştür.

Özetle: Hz. Meryem’in âdet görmediğine dair elimizde kesin bir bilgi yoktur.

Cevap 2:

Kur’an’da bu tür bilgiden ne bir iz ne bir işaret vardır.

- İslam kaynaklarında Yusuf Neccar’ın Hz. Meryem’in nişanlısı olduğuna dair bilgi yok denecek kadar azdır. Olanlar da İsrailiyattır. İslam kaynaklarında genellikle bu konuda şu bilgi vardır:

Hz. Meryem Mabedde kaldığı sırada onun Yusuf Neccar isminde bir amcasının oğlu da aynı şekilde orada (Mabed’in başka bir bölümünde) ibâdet ediyordu. Yusuf bir ara Meryem’in gebe gibi durduğunu görmüş -bütün hüsnüzannına rağmen- bu konuyu ona açmak durumunda kalmış ve: “Meryem! Sen hiç tohumsuz bir ziraatın, çekirdeksiz bir ağacın, yağmursuz / susuz bir bitkinin, babasız bir çocuğun olduğunu gördün mü?” diye sormuş.

İşin farkında olan Hz. Meryem: “Evet niye olmasın! İlk defa tohum yokken Allah ziraatı yaratmamış mıydı? İlk defa çekirdek yokken, Allah ağacı yaratmamış mıydı? Allah Hz. Âdem’i ve eşini anasız-babasız yaratmamış mıydı?” diyerek cevap verdi.

Yusuf da ona olan güvenini tekrar devam ettirdi. Ancak onun hamile olduğu şayi bulunca insanlar Yusuf Neccar’la irtibat kurmaya çalıştılar. (bk. Taberi, Razi, İbn Kesir, Meryem: 22. ayetin tefsiri)

- Yusuf Neccar’ın Hz. Meryem’in nişanlısı olduğu bilgisi İncil’de vardır:

Yusuf Neccar’ın Hz. Meryem’in nişanlısı olduğu halde, buluşmalarından önce Ruhu’l-kudüs’ten gebe kaldığı anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf salih bir adam olup onu âleme rezil-rüsvay etmek istemeyerek gizlice boşamak niyetinde idi. Fakat (o) bunları düşünürken, işte, Rabbin meleği ona rüyada görünüp dedi: Sen Davud oğlu Yusuf, Meryem’i kendine karı olarak almaktan korkma! Çünkü kendisinde doğmuş olan Ruhul-kudüs’tendir. Ve bir oğul doğuracaktır ve onun adını İsa koyacaksın; çünkü kavmini günahlardan kurtaracak olan odur…” (Matta İncili, Bab:1/18-21)

Demek ki, bazı kaynaklarda görülen Yusuf adındaki bir şahsın Hz. Meryem’in nisanlısı olduğuna dair bilgilerin İsrailiyattan geçtiği anlaşılmaktadır. Çünkü Kur’an ve hadislerde böyle bir bilgi yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun