Hz. Meryem’e, hamile olduğu rüyasında mı söylenmiş?

Tarih: 08.10.2019 - 11:54 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Meryem’e rüyasında hamile olduğu söylenmesi bizim İslam-i kaynaklarda var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hayır, Kur'an ve hadislerde böyle bir bilgi yoktur. Aksine, açık ve net olarak uyanıkken söylendiğini bildiren ayetler vardır.

İncillerde, Yusuf en-Neccar isimli kişiye rüyasında, Hz. Meryem’in hamile olduğunun söylendiği iddiası vardır. (bk. Matta, 1/18-25; Luka, 1/27) Ancak bu bilgi de ayet ve hadislerde yoktur.

Hz. Meryem'in doğuşundan, İsa (a.s)'yı mucizevî bir şekilde dünyaya getirişine kadarki olaylar, Kur'an-ı Kerim'de mufassal olarak yer almaktadır.

Bunun bu kadar geniş ele alınmasının sebebi, Yahudi ve Hristiyanların sapıttıkları temel meselenin, gerçek yüzüyle vuzuha kavuşturulmasıdır.

Allah Teala, İsa (a.s)'ın dünyaya gelişi ve kendini daha beşikte iken kavmine takdim edişini zikrettikten sonra şöyle buyrulur:

"İşte Meryemoğlu İsa budur. Hakkı söylemiştir. Ne var ki, Yahudi ve Hristiyanlar bunda ihtilaf etmişlerdir." (Meryem, 19/34)

Hz. Meryem’in hamile kalması ve bunun kendisine haber verilmesi Kuran’da açık ve net olarak haber verilir:

"Bir zaman melekler şöyle demişti: Ey Meryem! Allah seni kendi tarafından bir emirle meydana gelecek olan bir çocukla müjdeler ki, onun adı Meryemoğlu İsa Mesih'tir. Dünya ve ahirette şeref sahibi ve Allah'a yaklaştırılanlardan olacaktır. İnsanlara, beşikte iken de konuşacaktır. O, salih kimselerden olacaktır." (Âl-i İmran, 3/45, 46)

Hz. Meryem, kendisine verilen bu haber karşısında hayretler içerisinde kalmıştı. Onun bu durumu Kur'an'da şöyle ifade edilir:

"Meryem, 'Rabbim! Bana hiçbir insan dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur.' dedi. Allah da şöyle dedi: 'Bu böyledir. Allah dilediğini yaratır. O, bu şeyin olmasına hükmedince ona sadece "Ol!.." der ve o da hemen oluverir.'" (Âl-i İmran, 3/47)

Bir gün, Allah Teâlâ, Cebrâil (a.s)'ı parlak yüzü ve güzel görünümlü bir genç suretinde ona gönderdi:

"Ailesi ile kendisi arasına bir perde koymuştu, biz ona meleğimiz Cebrâil'i gönderdik de ona tam bir insan suretinde göründü." (Meryem, 19/16)

Hz. Meryem, onu bir insan zannettiği ve kendisine bir zarar verebileceğinden korktuğu için, ne yapacağını şaşırmıştı. Etrafta o an yardıma çağırabileceği kimse de yoktu. Allah'a sığınmaktan başka çaresi kalmayan Hz. Meryem, ona;

"Ben senden, Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan korkuyorsan bana dokunma dedi." (Meryem, 19/18)

Cebrail (a.s) bir insan şeklinde değil de melek suretinde gelmiş olsaydı, onu görünce dehşete düşüp ondan kaçacak ve söylediklerini dinlemeye tahammül edemeyecekti. Onun bu korkusunu gidermek ve geliş sebebini anlatmak için Cebrail (a.s) ona;

"Ben, sana nezih ve kabiliyetli bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbinin gönderdiği bir elçiden başkası değilim." (Meryem, 19/19)

Hz. Meryem onun Cebrail (a.s) olduğunu anlayınca, sakinleşti ve getirilen haber daha önce kendisine bildirilmiş bir şey olduğu halde (Âl-i İmran, 3/45, 46) yine de hayretini ifade etmekten kendini alıkoyamadı ve kendisine hiçbir erkek eli değmemiş; iffetli bir kimse olduğu halde bunun nasıl mümkün olabileceğine bir cevap almak istedi. Meryem:

"Benim nasıl çocuğum olabilir. Bana hiçbir beşer dokunmamıştır. Ben iffetsiz de değilim, dedi." (Meryem, 19/20)

Cebrail (a.s) şöyle cevap vermişti:

"Bu iş dediğim gibi olacaktır. Çünkü Rabbin buyurdu ki, babasız çocuk vermek bana pek kolaydır. Hem biz onu nezdimizden insanlara bir mucize ve rahmet kılacağız. Ezelde böyle taktir etmişizdir." (Meryem, 19/21)

İsa (a.s)'ın durumunu Allah Teala, Âdem (a.s)'ın durumuna benzetmektedir:

“Allah katında İsa'nın durumu da Âdem'in durumu gibidir. Allah Âdem'i topraktan yarattı. Sonra ona 'Ol!..' dedi ve o oluverdi." (Âl-i İmran, 3/59)

Adem (a.s)'ın topraktan yaratılışına inanmak nasıl imanla alakalı bir şey ise, Hz. Meryem'in, İsa (a.s)'yı babasız olarak dünyaya getirişi de imanla alakalıdır. Kalbinde fitne bulunanlar Yahudi ve Hristiyanlar gibi onun durumu hakkında şüpheye düşerler, Allah'a teslim olan kalpler ise, olayı ayetlerin haber verdiği şekilde kabul edip, tasdik ederler.

Allah Teala rasulüne hitap ederek, onun şahsında bütün müminleri uyarmaktadır:

"Bu, Rabbin tarafından bir gerçektir. Sakın şüphe edenlerden olma." (Âl-i İmran, 3/60)

Hz. Meryem; Hz. Asiye, Hz. Hatice ve Hz. Fatıma ile birlikte en hayırlı dört kadından biridir. (Ahmet b. Hanbel, Müsned, 3/135)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun