Bir müminin kendisini "Allah'ın yeryüzündeki gölgesi" olarak tanıtması caiz midir?

Tarih: 19.07.2014 - 03:58 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cebrail (a.s) vasıtasıyla daima Yüce Rabbimizle iletişim halinde olan Peygamberimiz (asm)'in dahi kullanmadığı "Allah'ın yeryüzündeki gölgesi" ifadesini makamı ve gerekçesi ne olursa olsun bir müminin kendisine layık görmesi imanına gölge düşürmez mi?

- Bu ifade şirk unsuru taşımaz mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

 - Bu ifadeyi kullanan kimsenin niyeti önemlidir. Eğer maksat, “İnsan da Allah gibi işler yapıyor” ise, bu tereddütsüz küfürdür.

- Fakat eğer maksat, söz konusu "insan, yeryüzünde Allah’ın emir ve yasaklarını uygulayan ve başkalarına tatbik ettiren kimse manasında” ise, bunda bir sakınca yoktur. Nitekim bu manaya gelen bazı hadis rivayetleri de vardır:

İbn Neccar’ın Ebu Hureyre’den, Beyhaki (Şuabu’l-İman, 9/475) ve Hakim’in de İbn Ömer’den rivayet ettiklerine göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

“Sultan / padişah / devlet reisi, Allah’ın yeryüzündeki gölgesidir. Allah’ın bütün mazlum kulları ona sığınırlar…” (Aclunî, 1/521)

- İbn Ebi Şeybe’nin bildirdiğine göre Hz. Ebu Bekir-i Sıddık da şöyle demiştir:

“Mütevazi ve âdil olan bir sultan, Allah’ın yeryüzündeki gölgesi ve mızrağıdır. Ona yetmiş sıddıkın sevabını verir.” (Aclunî, a.y.)

- Hz. Enes’ten de aynı manadaki sözler nakledilmektedir. (bk. Kenzu’l-Ummal, h. no: 14598)

Bu rivayetler zayıf da olsa, İslam alimleri tarafından, insan için “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” ifadesinin kullanıldığını göstermesi bakımından önemlidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun