Hakikat-i Muhammediye için ezeli denmesini anlayamadım?

Tarih: 11.02.2016 - 00:59 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Atlı, Ahmet, Tasavvufta Ricâlu’l-Gayb, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, Yayınlanmamış Doktora Tezi" adlı kaynağın (internette örneği bulunmaktadır) 60. sayfasında şöyle bir ifade geçmekte;
"İbnü’l-Arabî hakikat-i Muhammediyye’yi Nûr-i Muhammedî olarak da adlandırmaktadır. Bütün yaratılanlar varlığa bürünmezden evvel de var olan bu nur, ezelîdir veya başka bir deyişle kadîmdir."
- Burada Hakikat-i Muhammediye için kadim denmesini anlayamadım? Bu doğru bir ifade olur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu ifadede kastedilen, Hz. Muhammed (asm)’in beşeri bir varlığı değildir. Bilakis, Hakikat-i Muhammediye’yi bütün varlıkların ilk çekirdeği olan Nur-u Muhammedi olarak kabul edilmiştir.

“İlk yaratılan benim nurumdur.” (Aclunî, Keşfu’l-Hafâ, c. I, s. 265-266),

“Âdem su ile çamur arasında iken ben peygamberdim.” veya

“Âdem ruh ile ceset arasında iken ben peygamberdim.” (Aynı eser, c. II, s. 129; Sehâvî, el-Mekâsıdu’l-Hasene, s. 327)

gibi hadis rivayetlerinin bu tür fikirler için bir dayanak olduğunu söyleyebiliriz.

İbn Arabiye göre, Hakikat-i Muhammediye’nin diğer bir unvanı olan Nur-u Muhammedi, a’yan-ı sabite dedikleri Allah’ın ezeli ilmindeki bir “ilmî huviyettir.”

Daha harici vücut elbisesini giymeden bütün varlıklar Allah’ın ezeli ilminde “ilmi vücutlarıyla” vardır. “Ezeli” kavramı, ezeli ilimdeki varlıklarından ötürü mecaz olarak kullanılmıştır.

Ayrıca, Hz. Muhammed (asm)’in manevi şahsiyetininin bir unvanı olan “hakikat-ı Muhammedi”yi temsil eden Nur-u Muhammedi, bu ilmi varlıklar olan “A’yan-ı sabite”den daha önce var olması hasebiyle, “kadim”dir, denilmiştir.

- Yoksa, Allah’ın tevhidi adına kâinatı inkâr derecesinde bir iman taşıyan İbn Arabi’nin başka bir varlığı Allah’ın ezeli sıfatına ortak yapması düşünülemez.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ayan-ı sabite inancı, Ehl-i sünnette var mıdır?
"Nur-u Muhammedî" ne demektir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun