İncil ve Tevrat'ın değişmeyeceğine dair, İncil ve Tevrat’ta ayetler var mı?

İncil ve Tevrat'ın değişmeyeceğine dair, İncil ve Tevrat’ta ayetler var mı?
Tarih: 07.06.2017 - 00:39 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İncil ve Tevrat'ın değişmeyeceği ve bu kitapların korunacağı ile İncil ve Tevrat’ta ayetler var mı?
- ​Tanrının, sözlerinin değişmeyeceğine dair vaatte bulunduğunu söyleyen ve İncil’in tahrif olmadığına delil olarak da (Mezmur 119:89, Matta 24:35, 1. Petrus 1:23-24) gibi ayetleri gösteren bir Hristiyan’a ne demeliyiz? (Kaynak verilen bu ayetler üzerinde değerlendirirsek)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ifadeler şöyledir:

1) “Senin sözün göklerde, Devirler boyu durur ey Yehova.” (Mezmur, 119/89)

Buradaki “söz”den maksat “Allah’a ait hüküm / hükümranlık”tır. Çünkü sonunda “Ey Yehova” ifadesi bu hitabın Davud Peygamberden Allah’a yapılan bir yakarıştır.

“Senin sözün göklerde…” denilmesi de, bu sözden maksatın, kitaplardaki sözler olmadığını, bilakis Allah’ın hükümleri, kararları, kanunları olduğunu göstermektedir.

Allah’ın hükmü elbette her zaman geçerlidir. Kur’an’da bu gerçeğe “sünnetullah” adı verilmiştir ki, Allah’ın değişmez kanunu demektir. (bk. Ahzab, 33/60; Fetih, 48/24)

2) “Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.” (Matta, 24/35) Bunun da anlamı, Hz. İsa’nın Allah’tan gelen vahiyle öğrendiği hakikatler kıyamete kadar ve kıyametten sonra da baki kalır demektir.

Bu da özellikle bütün dinlerin ortak ve değişmez kabul ettiği iman esaslarıdır.

Mesela, “Allah birdir, ahiret vardır, melekler vardır...” gibi gerçekler, Allah’ın ezeli ilminde var olduğu gibi, ebede kadar da bu hakikatler devam edecektir.

“Benim sözlerim..” den maksat, benim size sözle bildirdiğim gerçekler demektir.

3) “Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Nitekim, 'İnsan soyu bir ota benzer. Tüm yüceliği de kır çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçeği düşer. Ama Rabbin sözü sonsuza dek kalıcıdır.' İşte size müjdelenmiş olan söz budur.” (Petrus, 1/23-25)

“Ama Rabbin sözü sonsuza dek kalıcıdır.” ifadesi çok açıktır ki, kitaplardaki sözler değildir. Çünkü hiç bir semavi kitabın kitaptaki yazılarla yazılmış sözler sonsuza dek baki kalmayacaktır.

Demek ki, burada da yine bu sözden maksat, Allah’ın hak ve hakikati ifade eden ve sonsuz dek devam eden  hükümleri, kanunlarıdır.

 İlave bilgi için tıklayınız:

"Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek yoktur." (Enam, 6/115) gibi ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun