Hz. Muhammed ve Hz. Ali, Hristiyan unvanı mı taşıyordu?

Tarih: 16.11.2022 - 08:13 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir Hristiyan, Hz. Muhammed ve Hz. Ali'nin her ikisinin de birer Hristiyan unvanı olduğunu söyleyerek beni rahatsız ediyor ve Zülfikar’ın İncil'de bahsi geçen 2 kenarlı bir kılıç olduğunu söylüyor ve bana bunu bazı yerlerden de gösterdi (İslam karşıtı bir site olabilir).
- Zülfikar’ın iki uçlu bir kılıç olduğu ve bunun da İncil’de bahsi geçtiği söyleniyor. Bu konuda açıklama yapabilir misiniz?
“Tanrının sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar.” (İbraniler 4:12)
“Sağ elinde yedi yıldız vardı. Ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç uzanıyordu. Yüzü bütün gücüyle parlayan güneş gibiydi.” (Vahiy 1:16)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

a) Hem Türkçe hem Arapça İncillere baktık. (İbraniler, 4/12)

Burada Allah’ın kelamından söz edilmektedir. Onun sözleri iki tarafı keskin kılıçlardan çok daha etkilidir… denilmiştir. Nefis, ruh, mafsal vs. kelimeler gösteriyor ki, bu ifadelerde bir benzetme vardır.

Bize göre, söz konusu olan sözler Kuran’dır. İnsanların hem maddi hem manevi donanımlarına nüfuz eden bir ilahi kelamdır.

b) Yuhanna’nın vahyinde bir ses duyduğunu, sonra o sesin (sahibi) bir insan suretini gördüğünü söylüyor ve onu nitelerken de “sağ elinde yedi yıldız vardı” diyor. Türkçe Kitab-ı Mukaddeste (1/16) “Yuhannanın vahyi” ifadesi Arapçasında “Yuhanna’nın rüyası” şeklinde geçiyor.

Her iki yerde de ne Hz. Ali’den ne de Zülfikâr’dan söz edilmez.

Yuhanna devamla, arkasından gelen sese doğru baktığında altından 7 minber, onların ortasında da insanoğluna benzer bir kimseyi gördüğünü… onun sağ elinde 7 yıldız bulunduğunu ağzından da iki tarafı keskin bir kılıcın çıktığını ve gördüğünü söyler. 

Fakat bu ifadelerin hiçbirinde Hz. Ali’den veya onun kılıcından bahsedilmez.

Bu kuvvetli ihtimalle havraların, kiliselerin 7 yıldızlarını temsil eden sembolik bir ifadedir. Zaten ilgili yerin biraz ilerisinde bu 7 yıldız ile kiliseler arasındaki ilişkiye de işaret edilmiştir.

c) Farzımuhal burada Zülfikar’dan söz ediliyor olsa da bunun ne sakıncası olabilir ki!.. Tevrat ve İncillerde Hz. Muhammed (asm) Efendimizden ve onun büyük sahabilerinden bahsedildiği Fetih suresinin son ayetinden de anlaşılıyor.

Onlar gibi Zülfikar’dan bahsedilmesi de İslam’ın aleyhine değil aksine onun lehine bir olgu olur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Zebur'daki, "Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin." özellikleri kime söylenmiştir? (Video).

Zebur'da, "Halklar sonsuza dek övecek seni." diye kime hitap ediliyor? (Video).

Zebur'da geçen "Okların sivridir." sözüyle kim müjdelenmiştir? (Video).

Zebur'daki, "Gerçek ve adalet uğruna, sağ elin korkunç işler göstersin." sözü kime işaret ediyor? (Video).

Zebur'da, "Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline." diye kime sesleniliyor? (Video).

Zebur'da geçen, "Sen insanların en güzelisin." sözü kim için denilmiştir? (Video).

Zebur hangi pegambere indirilmiştir? (Video).

Tevrat'ta, havadan düşüp putu kırarak yok edecek taştan maksat nedir? (Video).

Tevrat'ta, ibadethane yapılacağı bildirilen mübarek dağ neresidir? (Video).

Tevrat'ta, geleceği haber verilen en hayırlı ümmet kimdir? (Video).

Tevrat'ta, Hz. Hacer'in soyundan geleceği haber verilen peygamber kimdir?(Video).

Tevrat'taki, "Cariyenin oğlundan da bir ulus yaratacağım." ayetindeki ulus kimlerdir? (Video).

Tevrat'ta, geçen "Paran Dağları" ile hangi peygambere işaret edilmiştir? (Video).

Tevrat'taki, "Kardeşleriniz arasından bir peygamber çıkaracağım." ifadesinden maksat kimdir? (Video).

Tevrat'ta, Hz. Muhammed'in özelliklerinin anlatıldığı yer var mıdır? (Video).

Tevrat'ta, geçen "Milletlerin Himadası'ndan" maksat Hz. Muhammed midir? (Video).

Tevrat'ta, Peygamber Efendimiz'e işaret eden ayetler, neden çok açık değildir? (Video).

Hz. İsa'nın "Benden sonra gelecek." dediği peygamber kimdir? (Video).

Neden Hz. İsa, Hz. Muhammed hakkında daha çok bilgi veriyor? (Video).

İncil'de geleceği müjdelenen "Âlemin Reisi" kimdirr? (Video).

İncil'de geleceği müjdelenen "Taç Sahibi" kimdir? (Video).

İncil'de geleceği müjdelenen "Tesellici" kimdir? (Video).

İncil'deki "Sen peygamber misin?" sorusu hangi peygamber için sorulmuştur? (Video).

İncil'de geleceği müjdelenen "Kılıç Sahibi" kimdir? (Video).

İncil'deki "Allah sizden başka bir kavme ihsan edecek." sözünden maksat kimdir? (Video).

İncil'deki "Verilen ürüne bak ve yalancı ile doğru söyleyeni ayırt et." sözünden maksat nedir? (Video).

İncil'de geleceği müjdelenen "Faraklit" kimdir? (Video).

Tevrat ve İncil orjinal değil ise Hz. Muhammed'in peygamberliğini nasıl müjde verirler? (Video).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun