Allah, İsa’ya, Muhammed’e iman et dedi mi?

Tarih: 22.10.2019 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Böyle bir rivayet var mı eğer var ise açıklayabilir misiniz?
​“Allah İsa (as)’ya şöyle vahyetti: “Ey İsa! Muhammed’e kendin iman et, ümmetinden de O’na yetişenlere iman etmelerini emret! Zira eğer Muhammed olmasaydı, Âdem’i yaratmazdım. Eğer Muhammed olmasaydı, cenneti de cehennemi de yaratmazdım. Arşı su üzerinde yarattığımda sallanmıştı da üzerine ‘La ilahe illallah, Muhammedu’r-Rasûlullah’ yazdım, öyle sakinledi.”

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis rivayeti şöyledir:

“Allah İsa’ya şöyle vahyetti, ‘Ey İsa, Muhammed’e iman et. Ümmetine de emret ki onlardan ona ulaşanlar da iman etsinler. Muhammed olmasaydı Âdem’i yaratmazdım. Muhammed olmasaydı cenneti ve cehennemi yaratmazdım. Su üzerinde Arşı yarattığımda arş çırpındı. Üzerine 'Lâ ilâhe İllallâh Muhammedun Resûlullah' yazdım, sakinleşti.” (Hakim, Müstedrek, 2/615; bk. Taberani, Evsat, 6/314; Hallal, Sünne, 1/237; İbnü’l-cevzi, el-Vefa, 1/25; Salebi, el-Keşf, 9/266; Beyhakî, Delailü’n-Nübüvve, 5/489)

Hakim bu hadisin senedinin sahih olduğunu, ama Buhari ve Müslim’in onu rivayet etmediklerini söylemiştir. (Mustedrek, 2/615)

Zehebi ise, Telhisinde “Mevzu olduğunu zannediyorum.” demiştir.

Kadı İyaz, buna benzer bazı rivayetleri senetsiz bir şekilde nakleder. (bk. eş-Şifa, 1/227-8, Kahire-1977)

Bu ve benzeri rivayetler, Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in manevi makamına işaret etmektedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed´in şahsiyeti hakkında ...
"Nur-u Muhammedî" ne demektir?

Nur-u Muhammedî neden yaratılmıştır; yaratılmasındaki amaç neydi ...
Levh-i Mahfuz yaratıldıktan sonra mı Peygamberimiz'in nuru ...
"Levlake hadisi" olarak bilinen "Sen olmasaydın, ey Habîbim ...
Hz. İsa (as)'ın "Benden sonra gelecek." dediği peygamber kimdir?
Neden Hz. İsa, Hz. Muhammed hakkında daha çok bilgi veriyor?
İncil'de geleceği müjdelenen "Âlemin Reisi" kimdir?
İncil'de geleceği müjdelenen "Taç Sahibi" kimdir?
İncil'de geleceği müjdelenen "Tesellici" kimdir?
İncil'deki "Sen peygamber misin?" sorusu hangi peygamber için sorulmuştur?
İncil'de geleceği müjdelenen "Kılıç Sahibi" kimdir?
İncil'deki "Allah  sizden başka bir kavme ihsan edecek." sözünden maksat kimdir?
İncil'deki "Verilen ürüne bak ve yalancı ile doğru söyleyeni ayırt et." sözünden maksat nedir?
İncil'de geleceği müjdelenen "Faraklit" kimdir?
Tevrat ve İncil orjinal değil ise Hz. Muhammed'in peygamberliğini nasıl müjde verirler?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun